27.09.2023.

СТРУЧНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА У НИШУ - „НАПРЕДНА КГХ ИНЖЕЊЕРСКА РЕШЕЊА“

Кoмпaниja LG Electronics, Сектор климатизација, oдржaћe нову стручну прeзeнтaциjу у низу на тему „Напредна КГХ инжењерска решења“ у четвртак, 5. октобра 2023. гoдинe с пoчeткoм у 14:30 чaсoвa у Рeгиoнaлнoj кaцeлaриjи Инжeњeрскe кoмoрe Србиje у Нишу, Обреновићева 12а, ТПЦ „Горча“, први спрат, локал број 3.

Ова презентација има за циљ унапређење знања из области директне експанзије и примене топлотних пумпи, што резултира скраћењем времена пројектовања КГХ система и повећањем квалитета инсталација, а планирано је њено одржавање и у следећим регионалним канцеларијама Коморе: Нови Сад - 10. октобар, Београд – 17. октобар, Пожаревац – 24. октобар, Ваљево – 26. октобар, Крагујевац – 31. октобар 2023. године.

Уколико сте заинтересовани да присуствујете стручној презентацији, можете се пријавити путем имејла: ingkomni@ingkomora.rs или телефона: 018/292-722.

Напомена: Пријављивање је обавезно, број места је ограничен.

26.09.2023.

СТРУЧНИ СКУП "НОВИ ПРИСТУП ОЦЕЊИВАЊУ И ВЕРИФИКАЦИЈИ СТАЛНОСТИ ПЕРФОРМАНСИ БЕТОНА" САДА И У НИШУ

Након изузетно успешног скупа у Београду, Друштво за испитивање и истраживање материјала и конструкција Србије (ДИМК), Универзитет у Нишу Грађевинскo-архитектонски факултет, Институт за испитивање материјала ИМС – Београд, у сарадњи са Инжењерском комором Србије, организују стручни скуп „Нови приступ оцењивању и верификацији сталности перформанси бетона“ на Грађевинско-архитектонском факултету у Нишу, а који ће бити одржан 13. октобра 2023. године.

Подсећамо - циљ скупа је да се стручној јавности и представницима грађевинске индустрије прикажу најзначајније одредбе и аспекти примене новог Правилника о техничким захтевима за бетон.

Детаљније информације можете погледати овде.

Пријаву за учешће на скупу можете преузети овде.

29.09.2023.

САВЕТОВАЊЕ „ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ“

Савез друштава инжењера и техничара града Пожаревца и Регионални центар Пожаревац Инжењерске коморе Србије организују саветовање „Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије“ које ће се одржати 6. октобра 2023. године у Центру за културу Пожаревац, ул. Јована Шербановића бр. 1, с почетком у 12 часова.

Саветовање има за циљ да информише стручну и ширу јавност о тренутном стању на пољу енергетске ефикасности, о будућим правцима развоја, могућностима улагања и коришћења обновљивих извора енергије на подручју Браничевског округа и ширем подручју.

Детаљније информације можете погледати овде.

09.08.2023.

ЗAКOН O ИЗМEНAМA И ДOПУНAМA ЗAКOНA O ПЛAНИРAЊУ И ИЗГРAДЊИ

Народна скупштина Републике Србије усвојила је измене и допуне Закона о планирању и изградњи 26. јула 2023. године.

Зaкoн o измeнaмa и дoпунaмa Зaкoнa o плaнирaњу и изгрaдњи објављен је 27. јула 2023. године у „Службеном гласнику Републике Србије“, бр. 62/2023, а ступио је на снагу 04. августа 2023. године и можете га преузети овде.

Зaкoн o планирању и изградњи можете преузети овде.

20 godina inženjerske izuzetnosti

20 ГОДИНА ИНЖЕЊЕРСКЕ
ИЗУЗЕТНОСТИ

Огласи за посао

Најчешћа питања

Сви обрасци на једном месту

База прописа

Сарадња са међународним и струковним организацијама

Фотогалерија