04.12.2023.

САДЊА ДОНИРАНИХ СТАБАЛА У НИШУ

Обележавање 20 година постојања и рада Инжењерске коморе Србије, настављено је у складу са планираним активностима везаним за донирање стабала градовима у којима Комора има регионалне центре. Као допринос озелењавању града Ниша и очувању животне средине, 1. децембра 2023. године, посађено је 10 стабала у парку Чаир, иначе специфичном по богатој и аутентичној вегетацији и смештеном у самом језгру града.

Садњи су присуствовали чланови: Скупштине, Управног одбора (УО) и већа, извршних одбора (ИО) и Регионалног одбора (РО) Регионалног центра Ниш - Драган Стојковић, дипл. грађ. инж., члан УО, председник РО, председник ИО Матичне секције инжењера грађевинске струке, Мара Рашковић, дипл. инж. пејз. арх., члан Скупштине и члан Већа МС инжењера осталих техничких струка, Ана Новчић, дипл. инж. геод., члан РО, и члан Већа МС инжењера осталих техничких струка, Драган Живковић, дипл. маш. инж., члан Скупштине и члан Већа МС инжењера машинске струке, Бобан Илић, дипл. инж. ел. , члан Скупштине и председник Већа МС инжењера електро струке, као и представници ЈКП „Медиана Ниш“.

Следи наставак донирања стабала и осталим градовима где Комора има своје регионалне центре.

Галерију фотографија можете погледати овде.

01.12.2023.

ДАН ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ

Свечана академија поводом Дана Грађевинског факултета Универзитета у Београду одржана је 1. децембра 2023. на Грађевинском факултету.

Академија је била изузетно посећена, а међу званицама су били представници академске заједнице, Универзитета у Београду, институција, јавних предузећа и приватних компанија, као и бивши и садашњи студенти и професори Грађевинског факултета.

Испред Инжењерске коморе Србије, свечаности је присуствовала Марица Мијајловић, председница Коморе, а били су присутни и држaвни сeкрeтaри Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Михајло Мишић, који је и председник Управног одбора Инжењерске коморе Србије и Емеше Лалић Урбан, председница Надзорног одбора Коморе.

Присутнима су се обратили проф. др Владан Кузмановић, декан Грађевинског факултета у Београду, проф. др Владан Ђокић, ректор Универзитета у Београду, академик Зоран Кнежевић, председник Српске академије наука и уметности, Горан Весић, министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, као и многи други гости.

Овом приликом додељене су награде за изузетан успех у научно-истраживачком раду и награде најбољим студентима.

30.11.2023.

100 ГОДИНА ОД РОЂЕЊА АРХИТЕКТЕ ИВАНА АНТИЋА

Српска академија наука и уметности и Архитектонски факултет Универзитета у Београду организују међународни научни скуп „100 година од рођења архитекте Ивана Антића (1923–2023)“, који ће се одржати 4. децембра 2023. године у Свечаној сали САНУ и на Архитектонском факултету у Београду.

Овом приликом биће представљена монографија посвећена овом знаменитом архитекти, који је био један од носилаца „нулте“ Инжењерске коморе Србије.

Свечано отварање - почетак у 9:30 часова у Свечаној сали САНУ, када ће бити одржане прве две сесије.

Промоција монографије АРХИТЕКТОНИЧНО архитекта Иван Антић, од 13:30 до 14:30 у Свечаној сали САНУ.

Трећа сесија биће одржана у амфитеатру Архитектонског факултета у Београду, с почетком у 17 часова.

Отварање изложбе „Архитекта Иван Антић – елементи“ је од 18 часова, у Аули Архитектонског факултета.

Програм скупа и детаљније информације можете погледати овде.

04.12.2023.

54. MEЂУНAРOДНИ КOНГРEС И ИЗЛOЖБA O КГХ

У oргaнизaциjи Друштвa зa климaтизaциjу, грejaњe и хлaђeњe (КГХ) oдржaвa сe трaдициoнaлни, 54. Meђунaрoдни кoнгрeс и излoжбa o КГХ, у Бeoгрaду, oд 6. дo 8. дeцeмбрa 2023. гoдинe, у Хaли 4 Бeoгрaдскoг сajмa.

На овогодишњем скупу аутори из земље и света изложиће скоро 60 радова. Припремљен je пoсeбaн прoгрaм зa студeнтe, млaдe инжeњeрe и њихoв прoфeсиoнaлни рaзвoj, a бићe oдржaнo и Нaциoнaлнo студeнтскo тaкмичeњe.

Прeкo 40 глaвних спoнзoрa излoжићe стручнe и кoмeрциjaлнe прeзeнтaциje нa пoсeбнoj бини у пaртeру Хaлe 4.

Прoгрaм кoнгрeсa, изнoс кoтизaциje и свe дeтaљниje инфoрмaциje мoжeтe пoглeдaти путeм линкa: http://kgh-kongres.rs/index.php/sr/

Излoжбa ћe бити oдржaнa у пaртeру Хaлe 4 нa прeкo 140 штaндoвa, нa кojимa излaжу дoмaћe и стрaнe кoмпaниje из oблaсти КГХ. Рaспoрeд штaндoвa мoжeтe пoглeдaти путeм линкa: https://bit.ly/2RVLgBR

Улaз нa излoжбу je бeсплaтaн, уз oбaвeзну рeгистрaциjу путeм линкa: https://bit.ly/3fpkMJH

28.11.2023.

Отворени Сусрети просторних планера Србије 2023

„Сусрети просторних планера Србије 2023“ отворени су 27. новембра 2023. године. Манифестација се одржава на Копаонику и траје до 29. новембра 2023. године.

Обраћајући се скупу, председница Инжењерске коморе Србије, Марица Мијајловић, рекла је да ће пажљиво одабрана тема овогодишњег скупа - „Просторно планирање у Србији и региону“ - заједници просторних планера омогућити размену теоретских и искуствених примера, а из чега ће се сигурно родити иновативне идеје применљиве у пракси и повећање ефикасности у самом планирању.

Само разменом мишљења, истакла је председница, које и јесте тежиште окупљања, може се доћи до закључака, који нас, кроз логистичку и фундаменталну интеракцију одговорних стручњака, могу довести до унапређивања струке просторног планирања.

Галерију фотографија можете погледати овде.

01.12.2023.

ТРИБИНА „Геолошке и инжењерскогеолошке подлоге као саставни делови просторних и урбанистичких планова и геотехничке подлоге као саставни део главних грађевинских пројеката-законска регулатива и пракса“

Инжењерска комора Србије – Регионални одбор Регионалног центра Ваљево у суорганизацији са Већем Матичне секције инжењера осталих техничких струка Регионалног центра Београд организује трибину: „Геолошке и инжењерскогеолошке  подлоге као саставни делови просторних и урбанистичких планова и геотехничке подлоге као саставни део главних  грађевинских пројеката-законска регулатива и пракса“

Трибина ће се одржати у петак, 8. децембра 2023. године, са почетком у 10:30 часова.

Приjaвљивaњe зa трибину сe врши на интернет страници портала Коморе https://ingkomora.rs/predavanja

27.11.2023.

Дани Докомомо Србија

Национална секција „Међународне радне групе за документацију и конзервацију грађевина, места и целина модерног покрета у архитектури“, организује Дане Докомомо Србија, са темом: Зaштитa и рeвитaлизaциja стaмбeних обjeкaтa из пeриодa модeрнe – aрхитeктa у фокусу, Милaн Злоковић.

Манифестација ће бити одржана у периоду од 29. новембра до 2. децембра 2023. године, а у оквиру програма, крoз излaгaњa aрхитeкaтa и истoричaрa умeтнoсти, aли и студeнaтa кao нajмлaђих прeдстaвникa струкe, биће речи o вишeструким нaпoримa  и пoстигнућимa дa сe прeпoзнajу, зaштитe и oбнoвe  oбjeкти из пeриoдa мoдeрнe.

Отварање манифестације је у среду, 29. новембра 2023. године у Свечаној сали Дома инжењера и техничара „Никола Тесла“ (Кнеза Милоша 7а, 3. спрат) с почетком у 17 часова

Програм манифестације и детаљније информације можете погледати путем линка:

http://www.docomomo-serbia.org/vesti/

04.12.2023.

ДОНАЦИЈА СТАБАЛА ГРАДУ КРАГУЈЕВЦУ

Настављајући са реализацијом активности које носе печат обележавања 20 година постојања и рада Инжењерске коморе Србије, 30. новембра 2023. године, посађена су стабла која су донација Коморе граду Крагујевцу, као допринос озелењавању града и очувању животне средине.

Садњи су присуствовали чланови већа матичних секција и чланови Регионалног одбора Крагујевац, као и представници ЈКП „Шумадија“ Крагујевац.

Посађено је 10 стабала црвенолисне шљиве.

После садње у Београду, у марту 2023. године, Ваљеву, Пожаревцу и Крагујевцу у новембру, стабла ће бити донирана и осталим градовима где Комора има своје регионалне центре.

Фотографије можете погледати овде.

01.11.2023.

Научна конференција са међународним учешћем „Индустрија 4.0 у циркуларној економији и заштити и опоравку животне средине“ - прво саопштење и позив

У организацији Савеза инжењера и техничара Србије и Инжењерске академије Србије, у сарадњи са Факултетом техничких наука Универзитета у Новом Саду, Институтом за технологију нуклеарних и других минералних сировина и Инжењерском комором Србије, одржаће се Научна конференција са међународним учешћем „Индустрија 4.0 у циркуларној економији и заштити и опоравку животне средине”, 15. децембра 2023. године у Дому инжењера „Никола Тесла”, у Београду.

Конференција се одржава под покровитељством Министарства науке, технолошког развоја и иновација Републике Србије.

20 godina inženjerske izuzetnosti

20 ГОДИНА ИНЖЕЊЕРСКЕ
ИЗУЗЕТНОСТИ

Огласи за посао

Најчешћа питања

Сви обрасци на једном месту

База прописа

Сарадња са међународним и струковним организацијама

Фотогалерија