Регионалне канцеларије

Регионална канцеларија Крагујевац

Адреса канцеларије: Т.Ц "City passage", Милутина Марковића бр.1, II спрат, Крагујевац
Телефон/Факс: (034) 501-068
Telefon 2: (066) 820-3404
E-mail: ingkomkg@ingkomora.rs
Радно време: од 08:00 до 16:00 часова
Пауза: од 10:30 до 11:00
Технички секретар регионалног центра: Милена Николић
Канцеларија је почела је са радом 15.12.2004. године.

Ради бржег и једноставнијег сервисирања и пружања услуга члановима Коморе са регионалног центра, у регионалној канцеларији Крагујевац омогућено је издавање потврда везаних за статус члана Коморе, увид у евиденцију чланарине, као и подршка изради личних презентација чланова Коморе.