Већа Инжењерске коморе Србије

Веће матичне секције архитеката

 • 1. Јожеф (Ј.) Чипа дипломирани инжењер архитектуре
 • 2. Драгана (Боро) Мијатовић дипломирани инжењер архитектуре
 • 3. Анико (Ференц) Плетикосић дипломирани инжењер архитектуре
 • 4. Корнелија (С.) Еветовић-Цвијановић дипломирани инжењер архитектуре
 • 5. Драгана (П.) Сиљановић-Козодеровић дипломирани инжењер архитектуре

Веће матичне секције инжењера грађевинске струке

 • 6. Мр Слободан (М.) Грковић дипломирани грађевински инжењер
 • 7. Лаза (Ђуро) Вукобрат дипломирани грађевински инжењер
 • 8. Проф. др Данијел (Владимир) Кукарас дипломирани грађевински инжењер
 • 9. Арпад (Андраш) Тот дипломирани грађевински инжењер
 • 10. Ангела (Јанош) Бајчи дипломирани грађевински инжењер

Веће матичне секције електро струке

 • 11. Мр Јован (Радислав) Радаковић дипломирани инжењер електротехнике
 • 12. Никола (Драган) Милошевић дипломирани инжењер електротехнике
 • 13. Момчило (Јово) Стојсављевић дипломирани инжењер електротехнике
 • 14. Слађана (Милан) Милијашевић дипломирани инжењер електротехнике
 • 15. Јанош (Јанош) Боршић инжењер електротехнике

Веће матичне секције инжењера машинске струке

 • 16. Јован (Душан) Удицки дипломирани машински инжењер
 • 17. Нада (Љубомир) Гвојић Рогић дипломирани машински инжењер
 • 18. Чаба (Јено -Зсигмонд) Керн дипломирани машински инжењер
 • 19. Мр Михајло (Михајло) Мандић дипломирани машински инжењер
 • 20. Давор (Бела) Андрашић дипломирани машински инжењер

Веће матичне секције осталих техничких струка

 • 21. Роланд (Золтан) Епер дипломирани инжењер саобраћаја
 • 22. Жељко (Младен) Вучинић дипломирани инжењер пољопривреде
 • 23. Срђан (Радоје) Зечевић дипломирани инжењер саобраћаја
 • 24. Милан (Радивој) Марјанов дипломирани инжењер саобраћаја
 • 25. Јасенка (Ђуро) Стапар дипломирани инжењер технологије

Веће матичне секције просторних планера

 • 26. Марија (Д.) Самарџијевић дипломирани просторни планер
 • 27. Мр Бојана (Лазар) Божић дипломирани просторни планер
 • 28. Бранка (Јово) Бајовић дипломирани просторни планер
 • 29. Проф. др Јасмина (Станко) Ђорђевић дипломирани просторни планер
 • 30. Велинка (Мијаило) Нешић дипломирани просторни планер

Веће матичне секције архитеката

 • 31. Сања (П.) Спасојевић дипломирани инжењер архитектуре
 • 32. Ивана (Слободан) Кузмановић-Јовановић дипломирани инжењер архитектуре
 • 33. Проф. др Милена (Миле) Кркљеш дипломирани инжењер архитектуре
 • 34. Јелена (Теодор) Атанацковић - Јеличић дипломирани инжењер архитектуре
 • 35. Милица (Милан) Зличић дипломирани инжењер архитектуре

Веће матичне секције инжењера грађевинске струке

 • 36. Милош (Милан) Шешлија дипломирани грађевински инжењер
 • 37. Слободан (Миљан) Шупић мастер инжењер грађевинарства
 • 38. Доц. др Горан (Бошко) Јефтенић мастер инжењер грађевинарства
 • 39. Др Мирјана (Мирко) Малешев дипломирани грађевински инжењер
 • 40. Давор (Сава) Ждерић дипломирани грађевински инжењер

Веће матичне секције електро струке

 • 41. Јован (Владимир) Ћулум дипломирани инжењер електротехнике
 • 42. Др Љубомир (Радован) Герић дипломирани инжењер електротехнике
 • 43. Проф. др Ђура (Владимир) Орос дипломирани инжењер електротехнике
 • 44. Др Веран (Владислав) Васић дипломирани инжењер електротехнике
 • 45. Др Филип (Јосип) Кулић дипломирани инжењер електротехнике

Веће матичне секције инжењера машинске струке

 • 46. Момир (Б.) Антонић дипломирани машински инжењер
 • 47. Саша (Ристо) Гојшина дипломирани машински инжењер
 • 48. Јосип (Јожеф) Полц дипломирани машински инжењер
 • 49. Стеван (Никола) Опалић дипломирани машински инжењер
 • 50. Милован (Павле) Остојић дипломирани машински инжењер

Веће матичне секције осталих техничких струка

 • 51. Весна (Миодраг) Васић дипломирани инжењер технологије
 • 52. Рајка (Д.) Миланковић дипломирани инжењер пејзажне архитектуре
 • 53. Зоран (Срђан) Кордић дипломирани инжењер саобраћаја
 • 54. Анђелко (Слободан) Матић мастер инжењер геодезије
 • 55. Синиша (Душан) Берар дипломирани инжењер саобраћаја

Веће матичне секције просторних планера

 • 56. Дарко (Милољуб) Исаиловић дипломирани просторни планер
 • 57. Иван (Миленко) Тамаш дипломирани просторни планер
 • 58. Наталија (Милорад) Попов дипломирани просторни планер
 • 59. Игор (Никола) Мишчевић дипломирани просторни планер
 • 60. Драгана (Д.) Дунчић дипломирани просторни планер

Веће матичне секције архитеката

 • 61. Јефто (Томислав) Терзовић дипломирани инжењер архитектуре
 • 62. Жана (Вељко) Давидовић дипломирани инжењер архитектуре
 • 63. Горан (Бошко) Војводић дипломирани инжењер архитектуре
 • 64. Др Ненад (Д.) Шекуларац дипломирани инжењер архитектуре
 • 65. Миодраг (Сава) Несторовић дипломирани инжењер архитектуре

Веће матичне секције инжењера грађевинске струке

 • 66. Дамир (Асим) Пецо дипломирани грађевински инжењер
 • 67. Зоран (Миодраг) Ђурић дипломирани грађевински инжењер
 • 68. Проф. др Драгослав (М.) Шумарац дипломирани грађевински инжењер
 • 69. Лолита (Миодраг) Марковић Живковић дипломирани грађевински инжењер
 • 70. Мирјана (Предраг) Милојковић дипломирани грађевински инжењер

Веће матичне секције електро струке

 • 71. Јасмина (Милан) Наумов мастер инжењер електротехнике и рачунарства
 • 72. Славица (Боривоје) Младеновић дипломирани инжењер електротехнике
 • 73. Драгољуб (Саво) Јакшић дипломирани инжењер електротехнике
 • 74. Александар (Славољуб) Краговић дипломирани инжењер електротехнике
 • 75. Милорад (Борисав) Каровић дипломирани инжењер електротехнике

Веће матичне секције инжењера машинске струке

 • 76. Др Србислав (Б.) Генић дипломирани машински инжењер
 • 77. Проф. др Александар (Љ.) Петровић дипломирани машински инжењер, дипломирани машински инжењер, дипломирани машински инжењер
 • 78. Бранислав (Љубомир) Џинић дипломирани машински инжењер
 • 79. Слободан (Ђуро) Пејковић дипломирани машински инжењер
 • 80. Тамара (Славко) Бајц дипломирани машински инжењер

Веће матичне секције осталих техничких струка

 • 81. Александар (Милорад) Трифуновић дипломирани инжењер саобраћаја
 • 82. Проф. др Иван (Драган) Ивановић дипломирани инжењер саобраћаја
 • 83. Дејан (Драган) Ивановић дипломирани инжењер саобраћаја
 • 84. Др Нада (Младен) Драговић дипломирани инжењер шумарства
 • 85. Александар (Јордан) Радосављевић дипломирани инжењер саобраћаја

Веће матичне секције просторних планера

 • 86. Мр Саша (Љ.) Милијић дипломирани просторни планер
 • 87. Др Небојша (Душан) Стефановић дипломирани просторни планер
 • 88. Марко (Димитрије) Перишић дипломирани просторни планер
 • 89. Мр Ђорђе (Драгица) Милић дипломирани просторни планер
 • 90. Ивана (Анто) Стефановић дипломирани просторни планер

Веће матичне секције архитеката

 • 91. Виктор (Мирко) Станојевић струковни инжењер архитектуре
 • 92. Драгана (Милош) Стојиловић дипломирани инжењер архитектуре
 • 93. Александра (М.) Јовановић дипломирани инжењер архитектуре
 • 94. Татјана (Гордана) Стевановић дипломирани инжењер архитектуре
 • 95. Валентина (Бранко) Николовска дипломирани инжењер архитектуре

Веће матичне секције инжењера грађевинске струке

 • 96. Љиљана (Сава) Миливојевић дипломирани грађевински инжењер
 • 97. Сања (Радмило) Антић Петровић дипломирани инжењер грађевинарства
 • 98. Душко (Живорад) Милићевић дипломирани грађевински инжењер
 • 99. Јован (Стеван) Тошић дипломирани грађевински инжењер
 • 100. Самаило (Никола) Вранић дипломирани грађевински инжењер

Веће матичне секције електро струке

 • 101. Драшко (Миодраг) Вићић дипломирани инжењер електротехнике
 • 102. Љубиша (Михајло) Николић дипломирани инжењер електротехнике
 • 103. Александар (Новак) Савић дипломирани инжењер електротехнике
 • 104. Дејан (Растко) Томић дипломирани инжењер електротехнике
 • 105. Никола (Драгомир) Шљукић дипломирани инжењер електротехнике

Веће матичне секције инжењера машинске струке

 • 106. Горан (П.) Ристић дипломирани машински инжењер
 • 107. Мирко (Р.) Аранђеловић дипломирани машински инжењер
 • 108. Др Добривоје (Слободан) Јовановић дипломирани машински инжењер
 • 109. Мр Зоран (Милорад) Илић дипломирани машински инжењер
 • 110. Др Далибор (Златибор) Стевић дипломирани машински инжењер

Веће матичне секције осталих техничких струка

 • 111. Весна (Атанасије) Вељковић дипломирани инжењер шумарства
 • 112. Срђан (Љубиша) Поповић дипломирани инжењер саобраћаја
 • 113. Аца (Милорад) Павловић дипломирани инжењер саобраћаја
 • 114. Ненад (Јован) Симић дипломирани инжењер геологије
 • 115. Мр Милош (Аца) Павловић дипломирани инжењер саобраћаја

Веће матичне секције просторних планера

 • 116. Татјана (Милосав) Тодоровић дипломирани просторни планер
 • 117. Жељко (Предраг) Ковачевић дипломирани просторни планер
 • 118. Мр Дејан (Стеван) Ђорђевић дипломирани просторни планер
 • 119. Јелена (Срећко) Лазић дипломирани просторни планер
 • 120. Ненад (П.) Крчум дипломирани просторни планер

Веће матичне секције архитеката

 • 121. Јелена (Бранко) Марковић дипломирани инжењер архитектуре
 • 122. Славица (Михаило) Ференц дипломирани инжењер архитектуре
 • 123. Бојан (Бранко) Алимпић дипломирани инжењер архитектуре
 • 124. Ирена (Милоје) Андрић-Ковач дипломирани инжењер архитектуре
 • 125. Анђелка (Б.) Мандић-Милутиновић дипломирани инжењер архитектуре

Веће матичне секције инжењера грађевинске струке

 • 126. Александар (Миломир) Николић дипломирани инжењер грађевинарства
 • 127. Снежана (Милан) Ненадовић дипломирани грађевински инжењер
 • 128. Иван (Живко) Ђорђић дипломирани грађевински инжењер
 • 129. Станојка (М.) Ђермановић дипломирани грађевински инжењер
 • 130. Бранислав (Миленко) Шотра дипломирани грађевински инжењер

Веће матичне секције електро струке

 • 131. Татјана (Петар) Стефановић дипломирани инжењер електротехнике
 • 132. Алекса (Славко) Филиповић мастер инжењер електротехнике и рачунарства
 • 133. Живорад (Т.) Бајић дипломирани инжењер електротехнике
 • 134. Драган (М.) Мишковић дипломирани инжењер електротехнике
 • 135. Александар (Љубисав) Петровић дипломирани инжењер електротехнике

Веће матичне секције инжењера машинске струке

 • 136. Милован (Милорад) Драјић дипломирани машински инжењер
 • 137. Драган (Радивоје) Деспотовић дипломирани машински инжењер
 • 138. Зоран (Душан) Петровић дипломирани машински инжењер
 • 139. Дарко (Живота) Ранковић дипломирани машински инжењер
 • 140. Мр Мирослав (Милован) Бурмазовић дипломирани машински инжењер

Веће матичне секције осталих техничких струка

 • 141. Горан (Светислав) Јовановић дипломирани инжењер саобраћаја
 • 142. Радмила (Душко) Секулић дипломирани инжењер пејзажне архитектуре
 • 143. Ненад (Вукашин) Марковић дипломирани инжењер саобраћаја
 • 144. Благоје (Тихомир) Цонић дипломирани инжењер саобраћаја
 • 145. Светомир (Милоје) Петровић дипломирани инжењер геодезије

Веће матичне секције просторних планера

 • 146. Јелена (Милан) Полић дипломирани просторни планер
 • 147. Оливера (Д.) Добривојевић дипломирани просторни планер
 • 148. Мирјана (Ратомир) Вашут дипломирани просторни планер
 • 149. Јасмина (Милован) Стевановић дипломирани просторни планер
 • 150. Снежана (Марко) Павловић дипломирани просторни планер

Веће матичне секције архитеката

 • 151. Иван (Драгос И Љиљана) Петронијевић дипломирани инжењер архитектуре
 • 152. Невенка (М.) Петровић дипломирани инжењер архитектуре
 • 153. Зијад (Алија) Иглица дипломирани инжењер архитектуре
 • 154. Татјана (Б.) Симоновић дипломирани инжењер архитектуре
 • 155. Душан (Миле) Плескоњић дипломирани инжењер архитектуре

Веће матичне секције инжењера грађевинске струке

 • 156. Првославка (Добросав) Јовановић дипломирани грађевински инжењер
 • 157. Василије (Војко) Вујић дипломирани грађевински инжењер
 • 158. Мирко (РАДОВАН) Росић дипломирани грађевински инжењер
 • 159. Снежана (Ранко) Смиљанић дипломирани грађевински инжењер
 • 160. Ненад (Божидар) Диковић дипломирани грађевински инжењер

Веће матичне секције електро струке

 • 161. Дејан (Милан) Глишовић дипломирани инжењер електротехнике
 • 162. Радомир (М.) Милекић дипломирани инжењер електротехнике
 • 163. Перица (Дмитар) Луковић дипломирани инжењер електротехнике
 • 164. Гордана (Ратомир) Таталовић дипломирани инжењер електротехнике
 • 165. Светлана (Радојица) Богдановић дипломирани инжењер електротехнике

Веће матичне секције инжењера машинске струке

 • 166. Иван (Драгослав) Јелић дипломирани машински инжењер
 • 167. Драгомир (Миле) Аћимовић дипломирани машински инжењер
 • 168. Слободан (Радосав) Мојсиловић дипломирани машински инжењер
 • 169. Глишо (Радиша) Топаловић дипломирани машински инжењер
 • 170. Сунчица (Михаило) Бешевић дипломирани машински инжењер

Веће матичне секције осталих техничких струка

 • 171. Марко (Младомир) Гавриловић дипломирани инжењер саобраћаја
 • 172. Александар (Станимир) Исаиловић дипломирани инжењер геодезије
 • 173. Милун (Милован) Ђорђевић дипломирани инжењер геодезије
 • 174. Јасминка (Андрија) Лазић дипломирани инжењер шумарства
 • 175. Горан (Славољуб) Поповић дипломирани инжењер геодезије

Веће матичне секције просторних планера

 • 176. Нада (Радош) Красић дипломирани просторни планер
 • 177. Мирјана (Љубиша) Вајовић дипломирани просторни планер
 • 178. Наташа (Ратко) Стругаревић дипломирани просторни планер
 • 179. Мила (Перо) Арсовић дипломирани просторни планер
 • 180. Вељко (Миодраг) Бојовић дипломирани просторни планер

Веће матичне секције архитеката

 • 181. Иван (Драгослав) Милосављевић дипломирани инжењер архитектуре
 • 182. Соња (Владимир) Јовановић дипломирани инжењер архитектуре
 • 183. Лазар (Драгослав) Мандић дипломирани инжењер архитектуре
 • 184. Немања (Милисав) Арсић дипломирани инжењер архитектуре
 • 185. Весна (Радич) Савић дипломирани инжењер архитектуре

Веће матичне секције инжењера грађевинске струке

 • 186. Ана (Синиса) Миланов дипломирани грађевински инжењер
 • 187. Милан (Драгољуб) Петровић дипломирани грађевински инжењер
 • 188. Ненад (Миломир) Миливојевић дипломирани грађевински инжењер
 • 189. Милица (Драгутин) Бојовић дипломирани грађевински инжењер
 • 190. Жарко (Мирољуб) Гајић дипломирани грађевински инжењер

Веће матичне секције електро струке

 • 191. Зоран (Р.) Ковачевић дипломирани инжењер електротехнике
 • 192. Александар (Мирчета) Васојевић дипломирани инжењер електротехнике
 • 193. Рајко (Милинко) Величанин дипломирани инжењер електротехнике
 • 194. Бобан (Томислав) Маринковић дипломирани инжењер електротехнике
 • 195. Биљана (П.) Јанковић дипломирани инжењер електротехнике

Веће матичне секције инжењера машинске струке

 • 196. Јелена (Митар) Борота дипломирани машински инжењер
 • 197. Срђан (Михајло) Ђокић дипломирани машински инжењер
 • 198. Душан (Сретен) Лукић дипломирани машински инжењер
 • 199. Слободан (Милан) Тодоровић дипломирани машински инжењер
 • 200. Сања (Бранислав) Лугомирски дипломирани машински инжењер

Веће матичне секције осталих техничких струка

 • 201. Владимир (Мирослав) Раковић дипломирани инжењер саобраћаја
 • 202. Слађана (Драгослав) Гајић дипломирани инжењер геодезије
 • 203. Станко (Душан) Божиловић дипломирани инжењер геодезије
 • 204. Никола (Милосав) Мијатовић мастер инжењер геодезије
 • 205. Предраг (М.) Димитријевић дипломирани инжењер геодезије

Веће матичне секције просторних планера

 • 206. Мирјана (Братислав) Маринковић-Габарић дипломирани просторни планер
 • 207. Марија (Стеван) Орлић Пољаковић дипломирани просторни планер
 • 208. Милица (Милорад) Пантелић дипломирани просторни планер
 • 209. Јаворка (Ристо) Стојковић дипломирани просторни планер
 • 210. Милана (Миленко) Анђелковић дипломирани просторни планер

Веће матичне секције архитеката

 • 211. Елвир (Осман) Хамидовић дипломирани инжењер архитектуре
 • 212. Мирјана (Милован) Пановић мастер инжењер архитектуре
 • 213. Милорад (А.) Миладиновић дипломирани инжењер архитектуре
 • 214. Тијана (Слободан) Аксентијевић Адамовић дипломирани инжењер архитектуре
 • 215. Бојан (Милорад) Богдановић дипломирани инжењер архитектуре

Веће матичне секције инжењера грађевинске струке

 • 216. Драгољуб (Витомир) Миливојевић дипломирани грађевински инжењер
 • 217. Ахмед (Енвер) Коца дипломирани грађевински инжењер
 • 218. Небојша (М.) Ватрићевић дипломирани грађевински инжењер
 • 219. Бранислав (Предраг) Папакоча дипломирани грађевински инжењер
 • 220. Првослав (Будимир) Пајевић дипломирани грађевински инжењер

Веће матичне секције електро струке

 • 221. Драган (Велизар) Мачужић дипломирани инжењер електротехнике
 • 222. Родољуб (М.) Шарац дипломирани инжењер електротехнике
 • 223. Винко (Милисав) Добрић дипломирани инжењер електротехнике
 • 224. Тарик (Талат) Имамовић дипломирани инжењер електротехнике
 • 225. Миломир (Тикомир) Величанин дипломирани инжењер електротехнике

Веће матичне секције инжењера машинске струке

 • 226. Драган (Ратомир) Балшић дипломирани машински инжењер
 • 227. Горан (Н.) Цветков дипломирани машински инжењер
 • 228. Олга (Стеван) Милосављевић дипломирани машински инжењер
 • 229. Др Миљан (Радослав) Марашевић дипломирани машински инжењер
 • 230. Горан (Димитрије) Срећковић дипломирани машински инжењер

Веће матичне секције осталих техничких струка

 • 231. Драгиша (Јован) Даковић дипломирани инжењер геодезије
 • 232. Медо (Алија) Медовић инжењер геодезије
 • 233. Душимир (Милан) Милановић дипломирани инжењер геодезије
 • 234. Љубодраг (Драган) Пандрц дипломирани инжењер геодезије
 • 235. Горан (Мирослав) Величковић дипломирани инжењер геодезије

Веће матичне секције просторних планера

 • 236. Александар (Добривоје) Рајовић дипломирани просторни планер
 • 237. Магдалена (Драгољуб) Савић дипломирани просторни планер
 • 238. Мирољуб (Радмило) Ђорђевић дипломирани просторни планер
 • 239. Славица (Животије) Ваљаревић дипломирани просторни планер
 • 240. Маријана (Стојан) Давидовић дипломирани просторни планер

Веће матичне секције архитеката

 • 241. Сузана (Драгољуб) Милошевић дипломирани инжењер архитектуре
 • 242. Бранко (Ж.) Конић дипломирани инжењер архитектуре
 • 243. Бранимир (Александар) Живановић дипломирани инжењер архитектуре
 • 244. Иван (Миодраг) Стојановић дипломирани инжењер архитектуре
 • 245. Ковиљка (Драгољуб) Ристић дипломирани инжењер архитектуре

Веће матичне секције инжењера грађевинске струке

 • 246. Милан (Зоран) Ратков мастер инжењер грађевинарства
 • 247. Жељко (Часлав) Благојевић дипломирани инжењер грађевинарства
 • 248. Иван (Мирко,Видосава) Ранђеловић дипломирани грађевински инжењер
 • 249. Биљана (Миодраг) Рубежић дипломирани грађевински инжењер
 • 250. Саша (Драган) Виденовић инжењер грађевинарства

Веће матичне секције електро струке

 • 251. Бојана (Илија) Ђорђиевски дипломирани инжењер електротехнике
 • 252. Драган (Божа) Рапаић дипломирани инжењер електротехнике
 • 253. Драган (Б.) Милошевић дипломирани инжењер електротехнике
 • 254. Дејан (Синиша) Стојичевић дипломирани инжењер електротехнике
 • 255. Драган (Ранђел) Величковић дипломирани инжењер електротехнике

Веће матичне секције инжењера машинске струке

 • 256. Весна (Таквер) Петровић дипломирани машински инжењер
 • 257. Дејан (Миодраг) Илић дипломирани машински инжењер
 • 258. Драган (Данило) Ристић дипломирани машински инжењер
 • 259. Јовица (Мирко) Крстић дипломирани машински инжењер
 • 260. Др Љубиша (Јован) Бучановић дипломирани машински инжењер

Веће матичне секције осталих техничких струка

 • 261. Александра (Томислав) Ивановић дипломирани инжењер металургије
 • 262. Војка (Радмила) Гардић дипломирани инжењер технологије
 • 263. Љиљана (Тодор) Миленков дипломирани инжењер технологије
 • 264. Марина (Слободан) Пешић дипломирани инжењер технологије
 • 265. Мр Радмила (Томислав) Марковић дипломирани инжењер технологије

Веће матичне секције просторних планера

 • 266. Мирослав (Перо) Марић дипломирани просторни планер
 • 267. Душан (Милан) Шљиванчанин дипломирани просторни планер
 • 268. Др Никола (Маријан) Крунић дипломирани просторни планер
 • 269. Дејан (П.) Ђорђевић дипломирани просторни планер
 • 270. Оливера (Љубиша) Радоичић дипломирани просторни планер

Веће матичне секције архитеката

 • 271. Проф. др Александар (Ђорђе) Кековић дипломирани инжењер архитектуре
 • 272. Др Владан (Мирослав) Николић дипломирани инжењер архитектуре
 • 273. Лидија (Душан) Стефановић Николић дипломирани инжењер архитектуре
 • 274. Проф. др Милан (Драгослав) Танић дипломирани инжењер архитектуре
 • 275. Доц. др Славиша (Милан) Кондић дипломирани инжењер архитектуре

Веће матичне секције инжењера грађевинске струке

 • 276. Иван (Мирољуб) Костадиновић дипломирани грађевински инжењер
 • 277. Драган (Бранислав) Стојковић дипломирани грађевински инжењер
 • 278. Ненад (Велимир) Цветковић дипломирани грађевински инжењер
 • 279. Предраг (Петар) Благојевић дипломирани грађевински инжењер
 • 280. Зоран (Божидар) Поповић дипломирани грађевински инжењер

Веће матичне секције електро струке

 • 281. Бобан (Тодор) Илић дипломирани инжењер електротехнике
 • 282. Мирослав (Видоје) Ђенић дипломирани инжењер електротехнике
 • 283. Владимир (Слободан) Величковић дипломирани инжењер електротехнике
 • 284. Владимир (Љубомир) Станковић дипломирани инжењер електротехнике
 • 285. Тома (Миодраг) Димитријевић дипломирани инжењер електротехнике

Веће матичне секције инжењера машинске струке

 • 286. Јасмина (Јордан) Митић-Стојановић дипломирани инжењер машинства
 • 287. Драган (М.) Живковић дипломирани машински инжењер
 • 288. Драган (Божидар) Максимовић дипломирани машински инжењер
 • 289. Др Бранислав (Борислав) Поповић дипломирани инжењер машинства
 • 290. Зоран (Мирко) Стевановић дипломирани машински инжењер

Веће матичне секције осталих техничких струка

 • 291. Милан (Ранко) Глишић дипломирани инжењер саобраћаја
 • 292. Милијана (Мирослав) Петковић Костић дипломирани инжењер пејзажне архитектуре
 • 293. Игор (Зоран) Трајковић дипломирани инжењер саобраћаја
 • 294. Мара (Драган) Рашковић дипломирани инжењер пејзажне архитектуре
 • 295. Ана (Томислав) Новчић дипломирани инжењер геодезије

Веће матичне секције просторних планера

 • 296. Славиша (Александар) Тошић дипломирани просторни планер
 • 297. Драган (Миодраг) Мицић дипломирани просторни планер
 • 298. Љиљана (Стојадин) Мујагић дипломирани просторни планер
 • 299. Јелена (Мита) Здравковић дипломирани просторни планер
 • 300. Мр Дејан (Сокол) Стојановић дипломирани просторни планер