Већа Инжењерске коморе Србије

Веће матичне секције архитеката

 • 1. Норберт (Миклош) Молнар Габор
 • 2. Драгана (Боро) Мијатовић
 • 3. Саида (Фадил) Ћатиповић
 • 4. Карољ (Карољ) Тертели
 • 5. Петар (М.) Андрић

Веће матичне секције инжењера грађевинске струке

 • 6. Огњен (Саво) Голубовић
 • 7. Андраш (Гашпар) Плетикосић
 • 8. Јосип (Јосип) Ковач Стрико
 • 9. Никола (Илија) Васиљевић
 • 10. Ангела (Јанош) Бајчи

Веће матичне секције електро струке

 • 11. Миладин (Божидар) Лошић
 • 12. Бошко (Стеван) Крнета
 • 13. Дамир (Тајана) Колар
 • 14. Драган (Мирко) Еветовић
 • 15. Јанош (ЈАНОШ) Боршић

Веће матичне секције инжењера машинске струке

 • 16. Јован (Душан) Удицки дипломирани машински инжењер
 • 17. Мирослав (Славко) Цвијић дипломирани инжењер машинства
 • 18. Ото (Ласло) Шереги инжењер машинства
 • 19. Чаба (Јено -Зсигмонд) Керн дипломирани машински инжењер
 • 20. Зоран (Т.) Ђурић дипломирани машински инжењер

Веће матичне секције осталих техничких струка

 • 21. Роланд (Золтан) Епер
 • 22. Игор (Петар) Ђурић
 • 23. Даница (Негован) Видицки
 • 24. Милан (Радивој) Марјанов

Веће матичне секције просторних планера

 • 25. Мр Бојана (Лазар) Божић дипломирани просторни планер
 • 26. Мр Никола (Маријан) Крунић дипломирани просторни планер
 • 27. Марија (Д.) Самарџијевић

Веће матичне секције архитеката

 • 28. Игор (Ратко) Вуца
 • 29. Вања (Рајко) Вукадиновић Ђурић
 • 30. Аурела (Иван) Шимудварац Лучи дипломирани инжењер архитектуре
 • 31. Ђорђе (Драгомир) Бајило
 • 32. Јелена (Миомир) Миклушев

Веће матичне секције инжењера грађевинске струке

 • 33. Милан (Ђорђе) Саратлић
 • 34. Срђан (Р.) Колаковић
 • 35. Светислав (М.) Васић дипломирани грађевински инжењер
 • 36. Матија (Ставан) Стипић
 • 37. Оља (Бранислав) Толмач

Веће матичне секције електро струке

 • 38. Душан (Јован) Мацура
 • 39. Радисав (Милија) Лукић
 • 40. Данко (Јово) Ерић
 • 41. Игор (Горан) Павловић
 • 42. Мирослав (Миломир) Симеуновић

Веће матичне секције инжењера машинске струке

 • 43. Един (Авдо) Опрашић дипломирани машински инжењер
 • 44. Јосип (Јожеф) Полц дипломирани машински инжењер
 • 45. Драгољуб (Бора) Гвозденац дипломирани машински инжењер
 • 46. Бранислав (Зоран) Чонић дипломирани машински инжењер
 • 47. Антонио (Коста) Сандики дипломирани машински инжењер

Веће матичне секције осталих техничких струка

 • 48. Милка (Милан) Павловић
 • 49. Мр Милан (Душан) Самарџија
 • 50. Александар (Петар) Пањковић
 • 51. Бранко (Костадин) Мијановић
 • 52. Ђурица (Милош) Угринов

Веће матичне секције просторних планера

 • 53. Дарко (Милољуб) Исаиловић
 • 54. Бранка (Јово) Бајовић
 • 55. Игор (Никола) Мишчевић
 • 56. Оливера (Д.) Добривојевић дипломирани просторни планер
 • 57. Наталија (Милорад) Попов

Веће матичне секције архитеката

 • 58. Драгана (Александар) Ђорђевић
 • 59. Весна (Мирослав) Ћурић
 • 60. Др Игор (Душан) Марић
 • 61. Мр Весна (Драгољуб) Златановић-Томашевић
 • 62. Раде (Милутин) Јакшић

Веће матичне секције инжењера грађевинске струке

 • 63. Симо (Р.) Цветић
 • 64. Александар (Зоран) Миленковић
 • 65. Ђорђе (Обрад) Урошевић
 • 66. Проф. др Владан (Момчило) Кузмановић дипломирани грађевински инжењер
 • 67. Драган (Милош) Радић

Веће матичне секције електро струке

 • 68. Ђорђе (Димитрије) Милановић
 • 69. Александар (Славољуб) Краговић
 • 70. Милорад (Борисав) Каровић
 • 71. Драган (Крста) Сташић
 • 72. Драгољуб (Саво) Јакшић

Веће матичне секције инжењера машинске струке

 • 73. Милорад (Раде) Ракчевић дипломирани машински инжењер
 • 74. Павле (Милорад) Јанковић дипломирани машински инжењер
 • 75. Бранко (Милорад) Марковић дипломирани машински инжењер
 • 76. Др Бојан (Рајко) Бабић
 • 77. Бојан (Божидар) Богдановић дипломирани машински инжењер

Веће матичне секције осталих техничких струка

 • 78. Др Нада (Младен) Драговић
 • 79. Др Часлав (Миленко) Лачњевац
 • 80. Мр Зоран (Мирослав) Поповић дипломирани инжењер технологије
 • 81. Весна (Милутин) Тахов
 • 82. Мр Милутин (Предраг) Стефановић

Веће матичне секције просторних планера

 • 83. Марко (Димитрије) Перишић
 • 84. Јасмина (Душан) Арежина
 • 85. Мр Ђорђе (Драгица) Милић
 • 86. Проф. др Велимир (Милан) Шећеров
 • 87. Мр Саша (Љ.) Милијић дипломирани просторни планер

Веће матичне секције архитеката

 • 88. Наташа (М.) Момировић
 • 89. Ненад (Светислав) Урошевић
 • 90. Бојан (Милош) Бечановић
 • 91. Наташа (Вељко) Лазаревић
 • 92. Сузана (Душан) Ивановић

Веће матичне секције инжењера грађевинске струке

 • 93. Милош (Љубиша) Ивановић
 • 94. Горан (Славко) Ивковић
 • 95. Душко (Живорад) Милићевић
 • 96. Слободан (М.) Павловић
 • 97. Сања (Радмило) Антић Петровић

Веће матичне секције електро струке

 • 98. Милутин (Станко) Станковић
 • 99. Миодраг (Светозар) Радовић
 • 100. Никола (Драгомир) Шљукић
 • 101. Славољуб (Миленко) Мишић
 • 102. Дејан (Мирослав) Васић

Веће матичне секције инжењера машинске струке

 • 103. Горан (П.) Ристић дипломирани машински инжењер
 • 104. Мирко (Р.) Аранђеловић дипломирани машински инжењер
 • 105. Александар (Новица) Дамњановић дипломирани инжењер машинства
 • 106. Др Драган (Здравко) Цветковић дипломирани машински инжењер, дипломирани машински инжењер
 • 107. Александар (Слободан) Јовановић

Веће матичне секције осталих техничких струка

 • 108. Ненад (Јован) Симић
 • 109. Срђан (Љубиша) Поповић
 • 110. Аца (Милорад) Павловић
 • 111. Мр Милош (Аца) Павловић дипломирани инжењер саобраћаја
 • 112. Милан (Слободан) Трифуновић

Веће матичне секције просторних планера

 • 113. Татјана (Милосав) Тодоровић
 • 114. Мр Дејан (Стеван) Ђорђевић дипломирани просторни планер
 • 115. Жељко (Предраг) Ковачевић
 • 116. Ненад (П.) Крчум
 • 117. Јелена (Срећко) Лазић

Веће матичне секције архитеката

 • 118. Јасна (С.) Алексић
 • 119. Давид (Миодраг) Максимовић
 • 120. Драгослав (Предраг) Којић
 • 121. Ирена (Милоје) Андрић-Ковач
 • 122. Бранко (Божидар) Ристић

Веће матичне секције инжењера грађевинске струке

 • 123. Александар (Миломир) Николић
 • 124. Зоран (В.) Станковић
 • 125. Александар (Милисав) Лазаревић
 • 126. Станојка (М.) Ђермановић
 • 127. Миленца (Миленко) Срећковић

Веће матичне секције електро струке

 • 128. Драгољуб (Првослав) Петровић
 • 129. Живорад (Т.) Бајић
 • 130. Александар (Љубисав) Петровић
 • 131. Владан (Михаило) Јевтић
 • 132. Горан (Томислав) Ђурић

Веће матичне секције инжењера машинске струке

 • 133. Жарко (Јован) Вуковић дипломирани машински инжењер
 • 134. Драган (Милорад) Ђурђевић
 • 135. Драган (Радивоје) Деспотовић дипломирани машински инжењер
 • 136. Милан (Војин) Рувидић дипломирани машински инжењер
 • 137. Александра (Јован) Марјановић дипломирани машински инжењер

Веће матичне секције осталих техничких струка

 • 138. Славко (М.) Гавриловић
 • 139. Благоје (Тихомир) Цонић
 • 140. Наташа (Милорад) Стојановић
 • 141. Богдан (Драган) Петровић
 • 142. Драган (Живота) Пуцаревић

Веће матичне секције просторних планера

 • 143. Јелена (Милан) Полић
 • 144. Љиљана (Обрен) Коларевић
 • 145. Јасмина (Милован) Стевановић
 • 146. Владан (Спасоје) Трипковић
 • 147. Снежана (Марко) Павловић

Веће матичне секције архитеката

 • 148. Татјана (Б.) Симоновић
 • 149. Драгана (Вишеслав) Радовановић-Бркић
 • 150. Мр Дејан (Видан) Миливојевић дипломирани инжењер архитектуре
 • 151. Душан (Миле) Плескоњић
 • 152. Љиљана (Р.) Шубара

Веће матичне секције инжењера грађевинске струке

 • 153. Славољуб (Д.) Богићевић
 • 154. Првославка (Добросав) Јовановић
 • 155. Мирко (РАДОВАН) Росић
 • 156. Василије (Војко) Вујић
 • 157. Снежана (Ранко) Смиљанић

Веће матичне секције електро струке

 • 158. Светлана (Радојица) Богдановић
 • 159. Славољуб (Благоје) Обућина
 • 160. Радомир (М.) Милекић
 • 161. Гордана (Ратомир) Таталовић
 • 162. Перица (Дмитар) Луковић

Веће матичне секције инжењера машинске струке

 • 163. Иван (Драгослав) Јелић дипломирани машински инжењер
 • 164. Ацо (Рајко) Милошевић
 • 165. Слободан (Радосав) Мојсиловић дипломирани машински инжењер
 • 166. Глишо (Радиша) Топаловић дипломирани машински инжењер
 • 167. Ненад (Љубиша) Видаковић дипломирани машински инжењер, дипломирани машински инжењер, дипломирани машински инжењер

Веће матичне секције осталих техничких струка

 • 168. Милун (Милован) Ђорђевић
 • 169. Горан (Славољуб) Поповић
 • 170. Александар (Станимир) Исаиловић
 • 171. Наташа (Миладин) Ћирковић
 • 172. Марко (Младомир) Гавриловић

Веће матичне секције просторних планера

 • 173. Наташа (Ратко) Стругаревић
 • 174. Нада (Радош) Красић
 • 175. Вељко (Миодраг) Бојовић
 • 176. Мила (Перо) Арсовић

Веће матичне секције архитеката

 • 177. Иван (Драгослав) Радуловић
 • 178. Јасмина (Славољуб) Миливојевић
 • 179. Драгана (Н.) Бига
 • 180. Бојан (Душан) Станојевић
 • 181. Иван (Будимир) Марковић

Веће матичне секције инжењера грађевинске струке

 • 182. Јелена (Везимир) Бојовић
 • 183. Аца (Дејан) Станковић
 • 184. Драган (Мирослав) Бранковић
 • 185. Ранка (Радомир) Фуртула
 • 186. Драган (Миодраг) Станковић

Веће матичне секције електро струке

 • 187. Александар (Мирчета) Васојевић
 • 188. Зоран (Р.) Ковачевић
 • 189. Саша (Југослав) Тодосијевић
 • 190. Жељко (Д.) Симовић
 • 191. Војислав (Мирољуб) Михајловић

Веће матичне секције инжењера машинске струке

 • 192. Срђан (Михајло) Ђокић
 • 193. Бобан (Момчило) Милосављевић дипломирани машински инжењер, дипломирани машински инжењер
 • 194. Предраг (Ђорђе) Радивојевић дипломирани машински инжењер
 • 195. Јелена (Митар) Борота дипломирани машински инжењер
 • 196. Душан (Сретен) Лукић дипломирани машински инжењер

Веће матичне секције осталих техничких струка

 • 197. Предраг (М.) Димитријевић
 • 198. Станко (Душан) Божиловић
 • 199. Слађана (Драгослав) Гајић
 • 200. Владимир (Мирослав) Раковић
 • 201. Никола (Милосав) Мијатовић мастер инжењер геодезије

Веће матичне секције просторних планера

 • 202. Мирјана (Братислав) Маринковић-Габарић
 • 203. Драган (Радисав) Дунчић дипломирани просторни планер
 • 204. Марија (Стеван) Орлић Пољаковић
 • 205. Милана (Миленко) Анђелковић
 • 206. Јаворка (Ристо) Стојковић

Веће матичне секције архитеката

 • 207. Александар (Никола) Аврамовић
 • 208. Марина (Милан) Симеуновић-Радовић
 • 209. Иван (Мирко) Јеринић
 • 210. Марица (Миодраг) Мијајловић
 • 211. Иван (Томислав) Тановић

Веће матичне секције инжењера грађевинске струке

 • 212. Предраг (Милан) Ђуровић
 • 213. Мирко (Миливоје) Вуковић
 • 214. Предраг (Светомир) Радовић
 • 215. Марко (Мирослав) Зечевић
 • 216. Горан (Гвозден) Лазић

Веће матичне секције електро струке

 • 217. Миломир (Тикомир) Величанин
 • 218. Раде (Милијан) Живковић
 • 219. Ивана (Радомир) Николчевић
 • 220. Срђан (Драгутин) Ђуровић
 • 221. Саша (Милета) Чолић

Веће матичне секције инжењера машинске струке

 • 222. Драган (Ратомир) Балшић
 • 223. Петар (Стојан) Алексић
 • 224. Др Миљан (Радослав) Марашевић дипломирани машински инжењер, дипломирани машински инжењер
 • 225. Саша (Миломир) Стевановић дипломирани машински инжењер
 • 226. Зоран (Илија) Лукић

Веће матичне секције осталих техничких струка

 • 227. Драгиша (Јован) Даковић
 • 228. Предраг (С.) Арсић
 • 229. Проф. др Милан (Јеврем) Бараћ
 • 230. Душан (Братислав) Керовец
 • 231. Љубодраг (Драган) Пандрц

Веће матичне секције просторних планера

 • 232. Маријана (Стојан) Давидовић
 • 233. Александар (Добривоје) Рајовић
 • 234. Мирољуб (Радмило) Ђорђевић

Веће матичне секције архитеката

 • 235. Бранимир (Александар) Живановић
 • 236. Иван (Миодраг) Стојановић
 • 237. Милена (Звездан) Алексић дипломирани инжењер архитектуре
 • 238. Сузана (Драгољуб) Милошевић
 • 239. Ковиљка (Драгољуб) Ристић

Веће матичне секције инжењера грађевинске струке

 • 240. Саша (Драган) Виденовић
 • 241. Бојан (Милован) Илић
 • 242. Биљана (Миодраг) Рубежић
 • 243. Жељко (Часлав) Благојевић
 • 244. Душан (Бранислав) Марковић

Веће матичне секције електро струке

 • 245. Бојана (Илија) Ђорђиевски
 • 246. Дејан (Синиша) Стојичевић
 • 247. Драган (Б.) Милошевић
 • 248. Драган (Ранђел) Величковић
 • 249. Драган (Божа) Рапаић

Веће матичне секције инжењера машинске струке

 • 250. Драган (Данило) Ристић дипломирани машински инжењер
 • 251. Јовица (Мирко) Крстић дипломирани машински инжењер
 • 252. Др Љубиша (Јован) Бучановић дипломирани машински инжењер, дипломирани машински инжењер, дипломирани машински инжењер
 • 253. Дејан (Миодраг) Илић дипломирани машински инжењер
 • 254. Весна (Таквер) Петровић дипломирани машински инжењер

Веће матичне секције осталих техничких струка

 • 255. Проф. др Нада (Драгомир) Штрбац
 • 256. Миодраг (Борислав) Ристић
 • 257. Др Ана (Иван) Костов
 • 258. Станимирка (Миодраг) Виденовић

Веће матичне секције просторних планера

 • 259. Драгана (Слободан) Николић Неграновић
 • 260. Душан (Милан) Шљиванчанин
 • 261. Бојан (Јовица) Милетић

Веће матичне секције архитеката

 • 262. Славиша (Милан) Кондић
 • 263. Марјан (Радослав) Петровић
 • 264. Проф. др Милисав (Слободан) Дамњановић
 • 265. Проф. др Милан (Драгослав) Танић
 • 266. Проф. др Александар (Ђорђе) Кековић

Веће матичне секције инжењера грађевинске струке

 • 267. Драган (Бранислав) Стојковић
 • 268. Зоран (Божидар) Поповић
 • 269. Др Ненад (Владимир) Стојковић
 • 270. Проф. др Душан (Славко) Петковић
 • 271. Стеван (Живојин) Стефановић

Веће матичне секције електро струке

 • 272. Бобан (Тодор) Илић
 • 273. Владимир (Љубомир) Станковић
 • 274. Ивица (Момцило) Димитријевић
 • 275. Мирослав (Видоје) Ђенић
 • 276. Проф. др Златица (Драган) Маринковић дипломирани инжењер електротехнике

Веће матичне секције инжењера машинске струке

 • 277. Јасмина (Јордан) Митић-Стојановић дипломирани инжењер машинства
 • 278. Др Бранислав (Борислав) Поповић дипломирани инжењер машинства, дипломирани инжењер машинства, дипломирани инжењер машинства
 • 279. Драган (М.) Живковић дипломирани машински инжењер
 • 280. Зоран (Мирко) Стевановић дипломирани машински инжењер
 • 281. Иван (Зоран) Ристић

Веће матичне секције осталих техничких струка

 • 282. Милан (Ранко) Глишић
 • 283. Милијана (Мирослав) Петковић Костић
 • 284. Вили (Исмет) Хаџић
 • 285. Ана (Томислав) Новчић дипломирани инжењер геодезије
 • 286. Мара (Драган) Рашковић

Веће матичне секције просторних планера

 • 287. Мр Дејан (Сокол) Стојановић дипломирани просторни планер
 • 288. Славиша (Александар) Тошић
 • 289. Јелена (Мита) Здравковић
 • 290. Драган (Миодраг) Мицић
 • 291. Љиљана (Стојадин) Мујагић