Извршни одбори

Извршни одбори матичних секција Инжењерске коморе Србије

  Председник ИО Жана (Вељко) Давидовић дипломирани инжењер архитектуре
  Заменик председника ИО Јожеф (Ј.) Чипа дипломирани инжењер архитектуре
  Члан ИО Доц. др Славиша (Милан) Кондић дипломирани инжењер архитектуре
  Члан ИО Проф. др Милена (Миле) Кркљеш дипломирани инжењер архитектуре
  Члан ИО Валентина (Бранко) Николовска дипломирани инжењер архитектуре
  Члан ИО Славица (Михаило) Ференц дипломирани инжењер архитектуре
  Члан ИО Невенка (М.) Петровић дипломирани инжењер архитектуре
  Члан ИО Весна (Радич) Савић дипломирани инжењер архитектуре
  Члан ИО Тијана (Слободан) Аксентијевић Адамовић дипломирани инжењер архитектуре
  Члан ИО Бранимир (Александар) Живановић дипломирани инжењер архитектуре

  Председник ИО Драган (Бранислав) Стојковић дипломирани грађевински инжењер
  Заменик председника ИО Александар (Миломир) Николић дипломирани инжењер грађевинарства
  Члан ИО Мирко (РАДОВАН) Росић дипломирани грађевински инжењер
  Члан ИО Жарко (Мирољуб) Гајић дипломирани грађевински инжењер
  Члан ИО Првослав (Будимир) Пајевић дипломирани грађевински инжењер
  Члан ИО Иван (Мирко,Видосава) Ранђеловић дипломирани грађевински инжењер
  Члан ИО Лолита (Миодраг) Марковић Живковић дипломирани грађевински инжењер
  Члан ИО Сања (Радмило) Антић Петровић дипломирани инжењер грађевинарства
  Члан ИО Проф. др Данијел (Владимир) Кукарас дипломирани грађевински инжењер
  Члан ИО Доц. др Горан (Бошко) Јефтенић мастер инжењер грађевинарства

  Председник ИО Гордана (Ратомир) Таталовић дипломирани инжењер електротехнике
  Заменик председника ИО Милорад (Борисав) Каровић дипломирани инжењер електротехнике
  Члан ИО Тома (Миодраг) Димитријевић дипломирани инжењер електротехнике
  Члан ИО Слађана (Милан) Милијашевић дипломирани инжењер електротехнике
  Члан ИО Проф. др Ђура (Владимир) Орос дипломирани инжењер електротехнике
  Члан ИО Никола (Драгомир) Шљукић дипломирани инжењер електротехнике
  Члан ИО Драган (М.) Мишковић дипломирани инжењер електротехнике
  Члан ИО Бобан (Томислав) Маринковић дипломирани инжењер електротехнике
  Члан ИО Винко (Милисав) Добрић дипломирани инжењер електротехнике
  Члан ИО Бојана (Илија) Ђорђиевски дипломирани инжењер електротехнике

  Председник ИО Др Бранислав (Борислав) Поповић дипломирани инжењер машинства
  Заменик председника ИО Слободан (Ђуро) Пејковић дипломирани машински инжењер
  Члан ИО Горан (Н.) Цветков дипломирани машински инжењер
  Члан ИО Дејан (Миодраг) Илић дипломирани машински инжењер
  Члан ИО Слободан (Милан) Тодоровић дипломирани машински инжењер
  Члан ИО Драгомир (Миле) Аћимовић дипломирани машински инжењер
  Члан ИО Мр Мирослав (Милован) Бурмазовић дипломирани машински инжењер
  Члан ИО Мр Зоран (Милорад) Илић дипломирани машински инжењер
  Члан ИО Стеван (Никола) Опалић дипломирани машински инжењер
  Члан ИО Мр Михајло (Михајло) Мандић дипломирани машински инжењер

  12082052123 Иван (Драган) Ивановић
  Председник ИО Проф. др Иван (Драган) Ивановић дипломирани инжењер саобраћаја
  Заменик председника ИО Предраг (М.) Димитријевић дипломирани инжењер геодезије
  Члан ИО Милун (Милован) Ђорђевић дипломирани инжењер геодезије
  Члан ИО Љубодраг (Драган) Пандрц дипломирани инжењер геодезије
  Члан ИО Марина (Слободан) Пешић дипломирани инжењер технологије
  Члан ИО Милијана (Мирослав) Петковић Костић дипломирани инжењер пејзажне архитектуре
  Члан ИО Јасенка (Ђуро) Стапар дипломирани инжењер технологије
  Члан ИО Светомир (Милоје) Петровић дипломирани инжењер геодезије
  Члан ИО Ненад (Јован) Симић дипломирани инжењер геологије
  Члан ИО Зоран (Срђан) Кордић дипломирани инжењер саобраћаја

  Председник ИО Др Небојша (Душан) Стефановић дипломирани просторни планер
  Заменик председника ИО Наташа (Ратко) Стругаревић дипломирани просторни планер
  Члан ИО Мирољуб (Радмило) Ђорђевић дипломирани просторни планер
  Члан ИО Др Никола (Маријан) Крунић дипломирани просторни планер
  Члан ИО Јелена (Мита) Здравковић дипломирани просторни планер
  Члан ИО Проф. др Јасмина (Станко) Ђорђевић дипломирани просторни планер
  Члан ИО Игор (Никола) Мишчевић дипломирани просторни планер
  Члан ИО Снежана (Марко) Павловић дипломирани просторни планер
  Члан ИО Татјана (Милосав) Тодоровић дипломирани просторни планер
  Члан ИО Мирјана (Братислав) Маринковић-Габарић дипломирани просторни планер