Оснивање

ОСНИВАЊЕ ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ

Инжењерска комора Србије основана је Законом о планирању и изградњи као струковна организација, са идејом да окупи инжењере које раде у области планирања и изградње.

Наш задатак је да обезбедимо простор и услове за рад вредне инжењерског труда и талента, као и за њихово стално усавршавање и унапређивање, како на личном плану, тако и на нивоу општег добра.

Оснивачка скупштина Инжењерске коморе Србије одржана је 14. јуна 2003. године у Свечаној сали Грађевинског факултета у Београду.

У поступку припрема за почетак рада Коморе, тадашње Министарство урбанизма и грађевина Републике Србије издало је две стотине „нултих“ лиценци одговорних планера, одговорних урбаниста, одговорних пројектаната и одговорних извођача радова.

Прве лиценце добили су и доајени нашег инжењерства: академик проф. др Никола Хајдин, дипломирани грађевински инжењер, академик проф. Иван Антић, дипломирани инжењер архитектуре, академик проф. др Илија Стојановић, дипломирани инжењер електротехнике и проф. др Титослав Живановић, дипломирани машински инжењер.

Монографија „Инжењерске коморе Србије 2003 – 2013“

Монографија „Двадесет година Инжењерске коморе Србије, 2013-2023“