Регионалне канцеларије

Регионална канцеларија Чачак

Адреса канцеларије: Чачански партизански одред бр. 3А, Чачак
Телефон/Факс: (032) 310-152
E-mail: ingkomca@ingkomora.rs
Радно време: од 08:00 до 16:00 часова
Пауза: од 10:30 до 11:00
Обавештавамо чланове Коморе да, због коришћења годишњег одмора техничког секретара регионалног центра Чачак, канцеларија неће радити од 17. до 28. јуна 2024.године.
За све неопходне информације као и за издавање потврда можете се обратити на следеће бројеве телефона:

(036) 320-530 Регионална канцеларија Краљево
е-мејл: ingkomkr@ingkomora.rs

Технички секретар регионалног центра: Милорад Тодоровић
Канцеларија је почела са радом 10.9.2007. године.

Ради бржег и једноставнијег сервисирања и пружања услуга члановима Коморе са регионалног центра, у регионалној канцеларији Чачак омогућено је издавање потврда везаних за лиценце и статус члана Коморе, увид у евиденцију чланарине, као и подршка изради личних презентација чланова Коморе.