Скупштина

Скупштина Инжењерске коморе Србије

Члан Скупшине Др Ненад (Д.) Шекуларац дипломирани инжењер архитектуре
Члан Скупшине Зоран (Миодраг) Ђурић дипломирани грађевински инжењер
Члан Скупшине Славица (Боривоје) Младеновић дипломирани инжењер електротехнике
Члан Скупшине Бранислав (Љубомир) Џинић дипломирани машински инжењер
Члан Скупшине Александар (Јордан) Радосављевић дипломирани инжењер саобраћаја
Члан Скупшине Ивана (Анто) Стефановић дипломирани просторни планер
Члан Скупшине Сузана (Драгољуб) Милошевић дипломирани инжењер архитектуре
Члан Скупшине Саша (Драган) Виденовић инжењер грађевинарства
Члан Скупшине Драган (Б.) Милошевић дипломирани инжењер електротехнике
Члан Скупшине Др Љубиша (Јован) Бучановић дипломирани машински инжењер
Члан Скупшине Војка (Радмила) Гардић дипломирани инжењер технологије
Члан Скупшине Оливера (Љубиша) Радоичић дипломирани просторни планер
Члан Скупшине Бојан (Бранко) Алимпић дипломирани инжењер архитектуре
Члан Скупшине Иван (Живко) Ђорђић дипломирани грађевински инжењер
Члан Скупшине Алекса (Славко) Филиповић мастер инжењер електротехнике и рачунарства
Члан Скупшине Драган (Радивоје) Деспотовић дипломирани машински инжењер
Члан Скупшине Радмила (Душко) Секулић дипломирани инжењер пејзажне архитектуре
Члан Скупшине Оливера (Д.) Добривојевић дипломирани просторни планер
Члан Скупшине Милорад (А.) Миладиновић дипломирани инжењер архитектуре
Члан Скупшине Небојша (М.) Ватрићевић дипломирани грађевински инжењер
Члан Скупшине Родољуб (М.) Шарац дипломирани инжењер електротехнике
Члан Скупшине Др Миљан (Радослав) Марашевић дипломирани машински инжењер
Члан Скупшине Горан (Мирослав) Величковић дипломирани инжењер геодезије
Члан Скупшине Маријана (Стојан) Давидовић дипломирани просторни планер
Члан Скупшине Немања (Милисав) Арсић дипломирани инжењер архитектуре
Члан Скупшине Милица (Драгутин) Бојовић дипломирани грађевински инжењер
Члан Скупшине Биљана (П.) Јанковић дипломирани инжењер електротехнике
Члан Скупшине Срђан (Михајло) Ђокић дипломирани машински инжењер
Члан Скупшине Слађана (Драгослав) Гајић дипломирани инжењер геодезије
Члан Скупшине Марија (Стеван) Орлић Пољаковић дипломирани просторни планер
Члан Скупшине Проф. др Милан (Драгослав) Танић дипломирани инжењер архитектуре
Члан Скупшине Ненад (Велимир) Цветковић дипломирани грађевински инжењер
Члан Скупшине Бобан (Тодор) Илић дипломирани инжењер електротехнике
Члан Скупшине Драган (М.) Живковић дипломирани машински инжењер
Члан Скупшине Мара (Драган) Рашковић дипломирани инжењер пејзажне архитектуре
Члан Скупшине Драган (Миодраг) Мицић дипломирани просторни планер
Члан Скупшине Јелена (Теодор) Атанацковић - Јеличић дипломирани инжењер архитектуре
Члан Скупшине Давор (Сава) Ждерић дипломирани грађевински инжењер
Члан Скупшине Проф. др Ђура (Владимир) Орос дипломирани инжењер електротехнике
Члан Скупшине Саша (Ристо) Гојшина дипломирани машински инжењер
Члан Скупшине Рајка (Д.) Миланковић дипломирани инжењер пејзажне архитектуре
Члан Скупшине Драгана (Д.) Дунчић дипломирани просторни планер
Члан Скупшине Драгана (Милош) Стојиловић дипломирани инжењер архитектуре
Члан Скупшине Душко (Живорад) Милићевић дипломирани грађевински инжењер
Члан Скупшине Александар (Новак) Савић дипломирани инжењер електротехнике
Члан Скупшине Мирко (Р.) Аранђеловић дипломирани машински инжењер
Члан Скупшине Срђан (Љубиша) Поповић дипломирани инжењер саобраћаја
Члан Скупшине Ненад (П.) Крчум дипломирани просторни планер
Члан Скупшине Драгана (П.) Сиљановић-Козодеровић дипломирани инжењер архитектуре
Члан Скупшине Мр Слободан (М.) Грковић дипломирани грађевински инжењер
Члан Скупшине Мр Јован (Радислав) Радаковић дипломирани инжењер електротехнике
Члан Скупшине Нада (Љубомир) Гвојић Рогић дипломирани машински инжењер
Члан Скупшине Срђан (Радоје) Зечевић дипломирани инжењер саобраћаја
Члан Скупшине Мр Бојана (Лазар) Божић дипломирани просторни планер
Члан Скупшине Татјана (Б.) Симоновић дипломирани инжењер архитектуре
Члан Скупшине Василије (Војко) Вујић дипломирани грађевински инжењер
Члан Скупшине Светлана (Радојица) Богдановић дипломирани инжењер електротехнике
Члан Скупшине Сунчица (Михаило) Бешевић дипломирани машински инжењер
Члан Скупшине Горан (Славољуб) Поповић дипломирани инжењер геодезије
Члан Скупшине Вељко (Миодраг) Бојовић дипломирани просторни планер