Регионалне канцеларије

Регионална канцеларија Нови Пазар (Краљево)

Адреса канцеларије: Вука Караџића бб, Нови Пазар
Телефон/Факс: (020) 314-122
E-mail: ingkomnp@ingkomora.rs
Радно време: од 08:00 до 16:00 часова
Пауза: од 10:30 до 11:00
Референт за административно техничке послове: Едиса Брничанин
Канцеларија се налази у згради Државног универзитета у Новом Пазару. Почела је са радом 20.10.2010. године.

Регионална канцеларија Нови Пазар припада подручју територије регионалног центра Краљево

Ради бржег и једноставнијег сервисирања и пружања услуга члановима Коморе са регионалног центра, у регионалној канцеларији Нови Пазар омогућено је издавање потврда везаних за статус члана Коморе, увид у евиденцију чланарине, као и подршка изради личних презентација чланова Коморе.