Регионалне канцеларије

Регионална канцеларија Нови Сад

Адреса канцеларије: Данила Киша 3, Нови Сад
Телефон/Факс: (021) 425-902
Telefon 2: (021) 425-897
E-mail: ingkomns@ingkomora.rs
Радно време: од 08:00 до 16:00 часова
Пауза: од 11:30 до 12:00
Технички секретар регионалног центра: Љиља Грујић
Ради бржег и једноставнијег сервисирања и пружања услуга члановима Коморе са регионалног центра, у регионалној канцеларији Суботица омогућено је издавање потврда везаних за статус члана Коморе, увид у евиденцију чланарине, као и подршка изради личних презентација чланова Коморе.