Стручна служба за финансијско-рачуноводствене послове

Шеф Стручне службе за финансијско - рачуноводствене послове
Катарина Миловановић
(011) 655 7439
katarina.milovanovic@ingkomora.rs

Самостални стручни сарадник за финансијско - рачуноводствене послове
Клаудија Матијевић
(011) 655 7423
klaudija.matijevic@ingkomora.rs

Стручни сарадник за финансијско - рачуноводствене послове
Видосава Ђурић
(011) 655 7426
vidosava.djuric@ingkomora.rs

Сарадник за финансијско - рачуноводствене послове
Имрија Насуфај
(011) 655 7425
imrija.nasufaj@ingkomora.rs

Књиговођа
Милка Николић
(011) 655 7424
milka.nikolic@ingkomora.rs