Регионалне канцеларије

Регионална канцеларија Бор

Адреса канцеларије: Добривоја Радосављевића Бобија, број 38, Бор
Телефон/Факс: (030) 249-5253
E-mail: ingkombo@ingkomora.rs
Радно време: од 08:00 до 16:00 часова
Пауза: од 11:00 до 11:30

Обавештавамо чланове Коморе, да због годишњег одмора техничког секретара регионалног центра Бор, канцеларија неће радити у периоду од 17. јуна дп 21. јуна 2024. године.
За све неопходне информације као и за издавање потврда можете се обратити на следеће бројеве телефона:

(012) 405-822 Регионална канцеларија Пожаревац
е-мејл:ingkompo@ingkomora.rs

Технички секретар регионалног центра: Александра Богдановић
Канцеларија је почела са радом 17.6.2019. године.

Ради бржег и једноставнијег сервисирања и пружања услуга члановима Коморе са регионалног центра, у регионалној канцеларији Бор омогућено је издавање потврда везаних за статус члана Коморе, увид у евиденцију чланарине, као и подршка изради личних презентација чланова Коморе.