Регионалне канцеларије

Регионална канцеларија Краљево

Адреса канцеларије: Цара Лазара број 44, III спрат, Краљево
Телефон/Факс: (036) 320-530
E-mail: ingkomkr@ingkomora.rs
Радно време: од 08:00 до 16:00 часова
Пауза: од 11:00 до 11:30
Технички секретар регионалног центра: Мирјана Лукић
Референт за административно техничке послове: Тијана Миловић
Канцеларија је почела је са радом 01.12.2004. године.

Ради бржег и једноставнијег сервисирања и пружања услуга члановима Коморе са регионалног центра, у регионалној канцеларији Краљево омогућено је издавање потврда везаних за статус члана Коморе, увид у евиденцију чланарине, као и подршка изради личних презентација чланова Коморе.