Регионални одбори

Регионални одбори Инжењерске коморе Србије

 • 1. Норберт (Миклош) Молнар Габор
 • 2. Андраш (Гашпар) Плетикосић
 • 3. Драган (Мирко) Еветовић
 • 4. Мирослав (Славко) Цвијић дипломирани инжењер машинства
 • 5. Роланд (Золтан) Епер
 • 6. Марија (Д.) Самарџијевић

 • 7. Вања (Рајко) Вукадиновић Ђурић
 • 8. Матија (Ставан) Стипић
 • 9. Данко (Јово) Ерић
 • 10. Бранислав (Зоран) Чонић дипломирани машински инжењер
 • 11. Ђурица (Милош) Угринов
 • 12. Бранка (Јово) Бајовић

 • 13. Весна (Мирослав) Ћурић
 • 14. Александар (Зоран) Миленковић
 • 15. Александар (Славољуб) Краговић
 • 16. Др Бојан (Рајко) Бабић
 • 17. Др Часлав (Миленко) Лачњевац
 • 18. Мр Саша (Љ.) Милијић дипломирани просторни планер

 • 19. Наташа (М.) Момировић
 • 20. Слободан (М.) Павловић
 • 21. Славољуб (Миленко) Мишић
 • 22. Горан (П.) Ристић дипломирани машински инжењер
 • 23. Аца (Милорад) Павловић
 • 24. Жељко (Предраг) Ковачевић

 • 25. Давид (Миодраг) Максимовић
 • 26. Станојка (М.) Ђермановић
 • 27. Александар (Љубисав) Петровић
 • 28. Драган (Радивоје) Деспотовић дипломирани машински инжењер
 • 29. Богдан (Драган) Петровић
 • 30. Љиљана (Обрен) Коларевић

 • 31. Драгана (Вишеслав) Радовановић-Бркић
 • 32. Мирко (РАДОВАН) Росић
 • 33. Перица (Дмитар) Луковић
 • 34. Иван (Драгослав) Јелић дипломирани машински инжењер
 • 35. Милун (Милован) Ђорђевић
 • 36. Нада (Радош) Красић

 • 37. Бојан (Душан) Станојевић
 • 38. Јелена (Везимир) Бојовић
 • 39. Александар (Мирчета) Васојевић
 • 40. Срђан (Михајло) Ђокић
 • 41. Предраг (М.) Димитријевић
 • 42. Милана (Миленко) Анђелковић

 • 43. Александар (Никола) Аврамовић
 • 44. Предраг (Милан) Ђуровић
 • 45. Миломир (Тикомир) Величанин
 • 46. Драган (Ратомир) Балшић
 • 47. Драгиша (Јован) Даковић
 • 48. Маријана (Стојан) Давидовић

 • 49. Иван (Миодраг) Стојановић
 • 50. Жељко (Часлав) Благојевић
 • 51. Драган (Б.) Милошевић
 • 52. Драган (Данило) Ристић дипломирани машински инжењер
 • 53. Др Ана (Иван) Костов
 • 54. Душан (Милан) Шљиванчанин

 • 55. Проф. др Милан (Драгослав) Танић
 • 56. Драган (Бранислав) Стојковић
 • 57. Владимир (Љубомир) Станковић
 • 58. Иван (Зоран) Ристић
 • 59. Милијана (Мирослав) Петковић Костић
 • 60. Јелена (Мита) Здравковић