Регионални одбори

Регионални одбори Инжењерске коморе Србије

 • 1. Драгана (Боро) Мијатовић дипломирани инжењер архитектуре
 • 2. Лаза (Ђуро) Вукобрат дипломирани грађевински инжењер
 • 3. Јанош (Јанош) Боршић инжењер електротехнике
 • 4. Давор (Бела) Андрашић дипломирани машински инжењер
 • 5. Милан (Радивој) Марјанов дипломирани инжењер саобраћаја
 • 6. Велинка (Мијаило) Нешић дипломирани просторни планер

 • 7. Ивана (Слободан) Кузмановић-Јовановић дипломирани инжењер архитектуре
 • 8. Милош (Милан) Шешлија дипломирани грађевински инжењер
 • 9. Др Веран (Владислав) Васић дипломирани инжењер електротехнике
 • 10. Милован (Павле) Остојић дипломирани машински инжењер
 • 11. Анђелко (Слободан) Матић мастер инжењер геодезије
 • 12. Наталија (Милорад) Попов дипломирани просторни планер

 • 13. Горан (Бошко) Војводић дипломирани инжењер архитектуре
 • 14. Мирјана (Предраг) Милојковић дипломирани грађевински инжењер
 • 15. Александар (Славољуб) Краговић дипломирани инжењер електротехнике
 • 16. Др Србислав (Б.) Генић дипломирани машински инжењер
 • 17. Дејан (Драган) Ивановић дипломирани инжењер саобраћаја
 • 18. Марко (Димитрије) Перишић дипломирани просторни планер

 • 19. Виктор (Мирко) Станојевић струковни инжењер архитектуре
 • 20. Самаило (Никола) Вранић дипломирани грађевински инжењер
 • 21. Дејан (Растко) Томић дипломирани инжењер електротехнике
 • 22. Др Далибор (Златибор) Стевић дипломирани машински инжењер
 • 23. Аца (Милорад) Павловић дипломирани инжењер саобраћаја
 • 24. Жељко (Предраг) Ковачевић дипломирани просторни планер

 • 25. Анђелка (Б.) Мандић-Милутиновић дипломирани инжењер архитектуре
 • 26. Снежана (Милан) Ненадовић дипломирани грађевински инжењер
 • 27. Александар (Љубисав) Петровић дипломирани инжењер електротехнике
 • 28. Дарко (Живота) Ранковић дипломирани машински инжењер
 • 29. Горан (Светислав) Јовановић дипломирани инжењер саобраћаја
 • 30. Јасмина (Милован) Стевановић дипломирани просторни планер

 • 31. Душан (Миле) Плескоњић дипломирани инжењер архитектуре
 • 32. Снежана (Ранко) Смиљанић дипломирани грађевински инжењер
 • 33. Перица (Дмитар) Луковић дипломирани инжењер електротехнике
 • 34. Иван (Драгослав) Јелић дипломирани машински инжењер
 • 35. Јасминка (Андрија) Лазић дипломирани инжењер шумарства
 • 36. Мила (Перо) Арсовић дипломирани просторни планер

 • 37. Лазар (Драгослав) Мандић дипломирани инжењер архитектуре
 • 38. Милан (Драгољуб) Петровић дипломирани грађевински инжењер
 • 39. Александар (Мирчета) Васојевић дипломирани инжењер електротехнике
 • 40. Сања (Бранислав) Лугомирски дипломирани машински инжењер
 • 41. Владимир (Мирослав) Раковић дипломирани инжењер саобраћаја
 • 42. Милана (Миленко) Анђелковић дипломирани просторни планер

 • 43. Бојан (Милорад) Богдановић дипломирани инжењер архитектуре
 • 44. Бранислав (Предраг) Папакоча дипломирани грађевински инжењер
 • 45. Миломир (Тикомир) Величанин дипломирани инжењер електротехнике
 • 46. Горан (Димитрије) Срећковић дипломирани машински инжењер
 • 47. Душимир (Милан) Милановић дипломирани инжењер геодезије
 • 48. Магдалена (Драгољуб) Савић дипломирани просторни планер

 • 49. Бранко (Ж.) Конић дипломирани инжењер архитектуре
 • 50. Милан (Зоран) Ратков мастер инжењер грађевинарства
 • 51. Драган (Ранђел) Величковић дипломирани инжењер електротехнике
 • 52. Др Љубиша (Јован) Бучановић дипломирани машински инжењер
 • 53. Мр Радмила (Томислав) Марковић дипломирани инжењер технологије
 • 54. Душан (Милан) Шљиванчанин дипломирани просторни планер

 • 55. Лидија (Душан) Стефановић Николић дипломирани инжењер архитектуре
 • 56. Драган (Бранислав) Стојковић дипломирани грађевински инжењер
 • 57. Владимир (Љубомир) Станковић дипломирани инжењер електротехнике
 • 58. Зоран (Мирко) Стевановић дипломирани машински инжењер
 • 59. Ана (Томислав) Новчић дипломирани инжењер геодезије
 • 60. Мр Дејан (Сокол) Стојановић дипломирани просторни планер