ВИДЕО ПРЕНОС ПРЕДАВАЊА: “Акустични услови код планирања и уградње топлотних пумпи“

ВИДЕО ПРЕНОС ПРЕДАВАЊА: “Акустични услови код планирања и уградње топлотних пумпи“

Инжењерска комора Србије – Веће Матичне секције инжењера грађевинске струке Регионалног центра Краљево, организује видео пренос предавања: “Акустични услови код планирања и уградње топлотних пумпи“.

Видео пренос предавања ће се одржати у среду, 15. новембра 2023. године, са почетком у 11:00 часова.

Приjaвљивaњe зa предавање сe врши на интернет страници портала Коморе https://ingkomora.rs/predavanja

Списак пријављених

139 пријављених od 1000 (+ 10 резерва)
Број Име и презиме Звање
1 Марија (Божидар) Варагић дипломирани машински инжењер, дипломирани машински инжењер
2 Марија (Драган) Младеновић мастер инжењер грађевинарства
3 Немања (Симеун) Мојићевић дипломирани грађевински инжењер
4 Живко (Љубомир) Даниловић дипломирани инжењер електронике
5 Александар (Мирослав) Максимовић мастер инжењер геодезије
6 Душан (Зоран) Лукић мастер инжењер машинства, мастер инжењер машинства
7 Горан (Иле) Иветић инжењер машинства
8 Ласло (Иштван) Ловаш дипломирани инжењер електротехнике
9 Никола (Југослав) Ђукић мастер инжењер машинства
10 Зоран (Арса) Цветков струковни мастер инжењер електротехнике и рачунарства