ВИДЕО ПРЕНОС ПРЕДАВАЊА: “Акустични услови код планирања и уградње топлотних пумпи“

ВИДЕО ПРЕНОС ПРЕДАВАЊА: “Акустични услови код планирања и уградње топлотних пумпи“

Инжењерска комора Србије – Веће Матичне секције инжењера грађевинске струке Регионалног центра Краљево, организује видео пренос предавања: “Акустични услови код планирања и уградње топлотних пумпи“.

Видео пренос предавања ће се одржати у среду, 15. новембра 2023. године, са почетком у 11:00 часова.

Приjaвљивaњe зa предавање сe врши на интернет страници портала Коморе https://ingkomora.rs/predavanja

Списак пријављених

Број Име и презиме Звање
1 Марија (Божидар) Варагић дипломирани машински инжењер, дипломирани машински инжењер
2 Марија (Драган) Младеновић мастер инжењер грађевинарства
3 Немања (Симеун) Мојићевић дипломирани грађевински инжењер
4 Живко (Љубомир) Даниловић дипломирани инжењер електронике
5 Александар (Мирослав) Максимовић мастер инжењер геодезије
6 Душан (Зоран) Лукић мастер инжењер машинства, мастер инжењер машинства
7 Горан (Иле) Иветић инжењер машинства
8 Ласло (Иштван) Ловаш дипломирани инжењер електротехнике
9 Никола (Југослав) Ђукић мастер инжењер машинства
10 Зоран (Арса) Цветков струковни мастер инжењер електротехнике и рачунарства
11 Јелена (Митар) Борота дипломирани машински инжењер
12 Јелена (Анђелко) Петров дипломирани грађевински инжењер
13 Михаило (Драги) Поповић дипломирани грађевински инжењер
14 Милош (Радослав) Митровић дипломирани инжењер архитектуре
15 Боривоје (Драгомир) Марковић дипломирани грађевински инжењер
16 Даница (Р.) Вучетић-Васић дипломирани машински инжењер
17 Дијана (Анто) Џалто Урошевић дипломирани инжењер архитектуре
18 Ирфан (Неџиб) Папић дипломирани грађевински инжењер
19 Тодор (Лука) Кнежевић дипломирани грађевински инжењер
20 Жарко (Спира) Богатиновић дипломирани грађевински инжењер
21 Миодраг (Коста) Таназовић дипломирани машински инжењер
22 Владимир (Радмила) Петаковић дипломирани грађевински инжењер
23 Бобан (Здравко) Благојевић дипломирани машински инжењер
24 Тихомир (Живојин) Марковић дипломирани машински инжењер
25 Дејан (Светислав) Ђорђевић дипломирани машински инжењер
26 Синиша (Немања) Додић дипломирани инжењер технологије
27 Добривоје (Слободан) Јовановић дипломирани машински инжењер
28 Слађана (Никола) Халас дипломирани инжењер архитектуре
29 Татјана (Петар) Гајановић дипломирани машински инжењер
30 Југослав (Слободан) Богићевић дипломирани инжењер архитектуре
31 Војин (Радомир) Божовић дипломирани инжењер електротехнике
32 Веселин (Никола) Човић дипломирани инжењер електротехнике
33 Јелена (Спасоје) Илић дипломирани машински инжењер
34 Норберт (Арпад) Балаж инжењер електротехнике
35 Јелена (Ђорђе) Антић дипломирани инжењер архитектуре
36 Василије (Војко) Вујић дипломирани грађевински инжењер
37 Милена (Тода) Дончев-Бачић дипломирани инжењер пејзажне архитектуре
38 Наташа (Душан) Пријовић дипломирани инжењер архитектуре
39 Небојша (С.) Шиљак дипломирани грађевински инжењер
40 Миле (Стојан) Шиљак дипломирани машински инжењер
41 Весна (Ранко) Ђурица дипломирани инжењер електротехнике
42 Андријана (Милош) Стевић мастер инжењер грађевинарства
43 Данка (Милан) Кнежевић дипломирани инжењер архитектуре
44 Бранислав (Ј.) Косовић дипломирани грађевински инжењер
45 Винко (Милисав) Добрић дипломирани инжењер електротехнике
46 Славица (Петар) Митровић дипломирани грађевински инжењер
47 Зоран (Миодраг) Ћосић дипломирани инжењер електротехнике
48 Тања (Лука) Ковачевић мастер инжењер архитектуре
49 Душан (М.) Мандарић дипломирани машински инжењер
50 Владан (Душан) Ковачевић дипломирани машински инжењер
51 Дарко (Живота) Ранковић дипломирани машински инжењер
52 Драгана (Александар) Милић Радојковић дипломирани просторни планер
53 Наташа (Томо) Рацић дипломирани инжењер електротехнике
54 Мемсудин (Изудин) Прелић дипломирани инжењер архитектуре
55 Владимир (Никола) Јевтић дипломирани машински инжењер
56 Радмила (Перо) Марковић Ваврин дипломирани инжењер архитектуре
57 Јован (Стојан) Костић дипломирани инжењер саобраћаја
58 Јелена (Ненад) Поповић мастер инжењер машинства
59 Бора (Милан) Обрадовић дипломирани инжењер електротехнике
60 Драган (Душан) Илијевић дипломирани инжењер електротехнике
61 Ђорђе (Михаило) Станаревић дипломирани инжењер електротехнике
62 Светлана (Мирко) Савељић дипломирани инжењер електротехнике
63 Виолета (Слободан) Јовановић Будић дипломирани инжењер архитектуре
64 Александар (Драгојло) Јовић дипломирани инжењер електротехнике
65 Борис (Момчило) Ђорђевић дипломирани инжењер геодезије
66 Бобан (Јован) Њагуловић дипломирани инжењер машинства
67 Драган (Живота) Пуцаревић дипломирани инжењер саобраћаја
68 Саша (Драгољуб) Жигић дипломирани машински инжењер
69 Бојкица (Радивоје) Ђорђевић дипломирани инжењер архитектуре
70 Данијела (Крста) Величковић дипломирани инжењер архитектуре
71 Никола (Дејан) Живановић мастер инжењер архитектуре
72 Вања (Драган) Милојковић дипломирани инжењер архитектуре
73 Небојша (Чедо) Пуповац дипломирани инжењер електротехнике
74 Александар (Милојко) Којић дипломирани машински инжењер
75 Ивана (Мирко) Мандић дипломирани машински инжењер
76 Драган (Раденко) Радовић дипломирани инжењер електротехнике
77 Зорица (Максим) Минчић дипломирани грађевински инжењер
78 Наташа (Стеван) Комљеновић дипломирани инжењер архитектуре
79 Владан (Радисав) Дунчић дипломирани машински инжењер
80 Дина (Ахмед) Бачевац мастер инжењер архитектуре
81 Јелена (Милан) Благојевић дипломирани инжењер архитектуре
82 Милко (Цвијетин) Бошњачић дипломирани инжењер геодезије
83 Бојан (Александар) Тешић дипломирани инжењер архитектуре
84 Влада (Сима) Радованов дипломирани инжењер технологије
85 Јован (Слободан) Мијатовић мастер инжењер машинства, мастер инжењер машинства
86 Сафет (Алија) Мушовић дипломирани машински инжењер
87 Иван (Драгослав) Јелић дипломирани машински инжењер
88 Милош (Драгиша) Ћирић мастер инжењер машинства
89 Ана (Момчило) Поповић дипломирани грађевински инжењер
90 Марија (Небојша) Аранђеловић дипломирани инжењер архитектуре
91 Милош (Радомир) Тодоровић мастер инжењер архитектуре
92 Јелена (Драгутин) Ковачевић дипломирани инжењер електротехнике
93 Далибор (Душан) Чучак дипломирани грађевински инжењер
94 Милка (Милан) Павловић дипломирани инжењер пејзажне архитектуре
95 Љубиша (Петар) Савић струковни мастер инжењер електротехнике и рачунарства
96 Смиљана (Рајица) Драгићевић
97 Љубица (Сава) Рашковић дипломирани инжењер архитектуре
98 Милан (Зора) Симић дипломирани инжењер електротехнике
99 Душан (Велимир) Сташевић дипломирани инжењер архитектуре
100 Драгољуб (Предраг И Малина) Маринковић дипломирани машински инжењер
101 Ивана (Здравко) Миладиновић дипломирани инжењер архитектуре
102 Милош (Томислав) Стевановић дипломирани грађевински инжењер
103 Дивна (Душан) Иванчев дипломирани инжењер архитектуре
104 Иван (Славољуб) Глишић дипломирани машински инжењер
105 Иван (Миодраг) Стојановић дипломирани инжењер архитектуре
106 Јелена (Звонимир) Самарџија дипломирани инжењер архитектуре
107 Шандор (Силвестер) Каваи дипломирани машински инжењер
108 Горан (Слоодан) Тадић дипломирани инжењер машинства
109 Марта (Драгослав) Илић мастер инжењер архитектуре
110 Милош (Милета) Мајсторовић дипломирани машински инжењер
111 Љиљана (Зоран) Коцић мастер инжењер архитектуре
112 Дејан (Милан) Бабин дипломирани машински инжењер
113 Горан (Милутин) Настић дипломирани инжењер електротехнике
114 Александар (Раде) Момчиловић дипломирани грађевински инжењер
115 Предраг (Радосав) Јанићијевић дипломирани инжењер саобраћаја
116 Марија (Сокол) Никодијевић Илић мастер инжењер архитектуре
117 Зоран (Глигорије) Кнежевић дипломирани машински инжењер, дипломирани машински инжењер
118 Милош (Д.) Јаковљевић дипломирани инжењер електротехнике
119 Миљан (Звездан) Шуњевић мастер инжењер архитектуре
120 Ендре (Шандор) Терхеш дипломирани грађевински инжењер
121 Давор (Зоран) Ђурашковић дипломирани инжењер електротехнике
122 Немања (Горан) Гајић мастер инжењер електротехнике и рачунарства
123 Лидија (Јован) Петровић Стојановић специјалиста струковни инжењер грађевинарства
124 Драгана (Драгица) Топаловић мастер инжењер грађевинарства
125 Горана (Стеван) Станков мастер инжењер архитектуре
126 Саша (Родољуб) Живановић дипломирани грађевински инжењер
127 Александра (Рајко) Терзовић дипломирани инжењер архитектуре
128 Предраг (Душан) Цветковић дипломирани инжењер електротехнике
129 Предраг (Драгољуб) Марић дипломирани инжењер електротехнике
130 Дамир (Душан) Ђаковић дипломирани инжењер машинства, дипломирани инжењер машинства
131 Ана (Миливоје) Вукојевић дипломирани инжењер архитектуре
132 Жељко (Петар) Каурин дипломирани машински инжењер
133 Радован (С.) Обрадовић дипломирани машински инжењер
134 Сања (Милан) Каблар дипломирани инжењер архитектуре
135 Славомир (Павле) Томовић дипломирани машински инжењер
136 Зоран (Божидар) Ђорђевић дипломирани машински инжењер
137 Ивана (Марко) Васић Ремовић дипломирани инжењер архитектуре
138 Јован (Душан) Удицки дипломирани машински инжењер
139 Никола (Драгослав) Танасић дипломирани машински инжењер, дипломирани машински инжењер