ЗAКOН O ИЗМEНAМA И ДOПУНAМA ЗAКOНA O ПЛAНИРAЊУ И ИЗГРAДЊИ

ЗAКOН O ИЗМEНAМA И ДOПУНAМA ЗAКOНA O ПЛAНИРAЊУ И ИЗГРAДЊИ

Народна скупштина Републике Србије усвојила је измене и допуне Закона о планирању и изградњи 26. јула 2023. године.

Зaкoн o измeнaмa и дoпунaмa Зaкoнa o плaнирaњу и изгрaдњи објављен је 27. јула 2023. године у „Службеном гласнику Републике Србије“, бр. 62/2023, а ступио је на снагу 04. августа 2023. године и можете га преузети овде.

Зaкoн o планирању и изградњи можете преузети овде.