ВИДЕО ПРЕНОС ПРЕДАВАЊА: „Предлог препоручених цена за електро услуге и радове“

ВИДЕО ПРЕНОС ПРЕДАВАЊА:   „Предлог препоручених цена за електро услуге и радове“

Инжењерска комора Србије – Веће матичне секције инжењера електро струке Регионалног центра Београд, организује видео пренос предавања:  „Предлог препоручених цена за електро услуге и радове“

Видео пренос предавања ће се одржати у среду, 12. јуна 2024.  године, са почетком у 13:00 часова.

Приjaвљивaњe зa предавање сe врши на интернет страници портала Коморе https://ingkomora.rs/predavanja
Извор фотографије: https://pixabay.com

Списак пријављених

331 пријављених od 1000 (+ 10 резерва)
Број Име и презиме Звање
1 Стефан (Владимир) Којић мастер инжењер електротехнике и рачунарства
2 Илија (Богољуб) Стајчић дипломирани инжењер електротехнике
3 Немања (Горан) Гајић мастер инжењер електротехнике и рачунарства
4 Маја (Ратко) Павловић дипломирани инжењер електротехнике
5 Ана (Вељко) Ђурица мастер инжењер електротехнике и рачунарства
6 Радомир (Драгомир) Јовановић дипломирани инжењер електротехнике
7 Бранислав (Илија) Лужајић дипломирани машински инжењер
8 Веселин (Никола) Човић дипломирани инжењер електротехнике
9 Никола (Драган) Цветић
10 Далибор (Давид) Радуловић дипломирани инжењер електротехнике