ВИДЕО ПРЕНОС ПРЕДАВАЊА: "Енергетска ефикасност у стамбеним зградама"

ВИДЕО ПРЕНОС ПРЕДАВАЊА: "Енергетска ефикасност у стамбеним зградама"

Инжењерска комора Србије – Веће Матичне секције инжењера машинске струке Регионалног центра Београд, организује видео пренос предавања: “ЕЕ у стамбеним зградама: Систем енергетског менаџмента, Енергетски преглед као алат за унапређење енергетске ефикасности, Примери из праксе – резултати спроведених енергетских прегледа у индустријским предузећима“.

Видео пренос предавања ће се одржати у четвртак,  16. новембра 2023. године, са почетком у 13:00 часова.

Приjaвљивaњe зa предавање сe врши на интернет страници портала Коморе https://ingkomora.rs/predavanja

Списак пријављених

Број Име и презиме Звање
1 Јелена (Милан) Благојевић дипломирани инжењер архитектуре
2 Милко (Цвијетин) Бошњачић дипломирани инжењер геодезије
3 Марија (Драган) Младеновић мастер инжењер грађевинарства
4 Бојан (Александар) Тешић дипломирани инжењер архитектуре
5 Александар (Раде) Тркуља мастер инжењер грађевинарства
6 Слађана (Никола) Халас дипломирани инжењер архитектуре
7 Слађан (Јово) Јовић мастер инжењер грађевинарства
8 Тихомир (Живојин) Марковић дипломирани машински инжењер
9 Јован (Слободан) Мијатовић мастер инжењер машинства, мастер инжењер машинства
10 Јелена (Ђорђе) Антић дипломирани инжењер архитектуре
11 Иван (Миодраг) Стојановић дипломирани инжењер архитектуре
12 Дејан (Светислав) Ђорђевић дипломирани машински инжењер
13 Влада (Сима) Радованов дипломирани инжењер технологије
14 Никола (Раде) Вујовић дипломирани машински инжењер
15 Јелена (Митар) Борота дипломирани машински инжењер
16 Горан (Миодраг) Живојиновић мастер инжењер грађевинарства
17 Мирјана (Предраг) Николић дипломирани инжењер архитектуре
18 Ана (Владимир) Јоргачевић дипломирани инжењер архитектуре
19 Драган (Миљко) Дачовић дипломирани инжењер електронике
20 Сафет (Алија) Мушовић дипломирани машински инжењер
21 Јована (Ђорђе) Станишић мастер инжењер архитектуре
22 Иван (Драгослав) Јелић дипломирани машински инжењер
23 Веселин (Никола) Човић дипломирани инжењер електротехнике
24 Љиљана (Чедомир) Ристовић дипломирани машински инжењер
25 Љубица (Миомир) Павловић мастер инжењер архитектуре
26 Винко (Милисав) Добрић дипломирани инжењер електротехнике
27 Милош (Драгиша) Ћирић мастер инжењер машинства
28 Јелица (Видоје) Пашић Јовановић дипломирани инжењер архитектуре
29 Душко (Јово) Нинковић дипломирани инжењер електротехнике
30 Нада (Борислав) Недић дипломирани грађевински инжењер
31 Марија (Небојша) Аранђеловић дипломирани инжењер архитектуре
32 Ана (Момчило) Поповић дипломирани грађевински инжењер
33 Марина (Душан) Даниловић Баић дипломирани грађевински инжењер
34 Душан (Зоран) Лукић мастер инжењер машинства, мастер инжењер машинства
35 Јелена (Драгутин) Ковачевић дипломирани инжењер електротехнике
36 Јелена (Саво) Орестијевић Митровић мастер инжењер грађевинарства
37 Миодраг (Мирољуб) Животић дипломирани машински инжењер
38 Сандра (Вељко) Влајковић дипломирани инжењер архитектуре
39 Суад (Саит) Куртовић дипломирани инжењер архитектуре
40 Стелиан (Николаје) Албу инжењер архитектуре
41 Марија (Божидар) Варагић дипломирани машински инжењер, дипломирани машински инжењер
42 Мирјана (Жарко) Илић дипломирани инжењер архитектуре
43 Јелена (Миодраг) Бошковић дипломирани инжењер електротехнике
44 Ивана (Иштван) Ђуричић мастер инжењер грађевинарства
45 Јован (Стојан) Костић дипломирани инжењер саобраћаја
46 Миливоје (Бранислав) Бежановић дипломирани инжењер електротехнике
47 Борис (Драган) Шево дипломирани инжењер архитектуре
48 Далибор (Душан) Чучак дипломирани грађевински инжењер
49 Бранко (Витомир) Алексић дипломирани машински инжењер
50 Дијана (Анто) Џалто Урошевић дипломирани инжењер архитектуре
51 Игор (Милан) Лукић дипломирани грађевински инжењер
52 Небојша (С.) Шиљак дипломирани грађевински инжењер
53 Славица (Петар) Митровић дипломирани грађевински инжењер
54 Данило (Векослав) Каралејић дипломирани инжењер електротехнике
55 Биљана (Владимир) Саватић дипломирани инжењер архитектуре
56 Марко (Зоран) Пејин дипломирани инжењер машинства
57 Младен (Радослав) Вуковић мастер инжењер електротехнике и рачунарства
58 Мирослав (Милован) Јосиповић дипломирани инжењер електротехнике
59 Тања (Лука) Ковачевић мастер инжењер архитектуре
60 Милка (Милан) Павловић дипломирани инжењер пејзажне архитектуре
61 Љубиша (Петар) Савић струковни мастер инжењер електротехнике и рачунарства
62 Смиљана (Рајица) Драгићевић
63 Мирјана (Предраг) Милојковић дипломирани грађевински инжењер
64 Саша (Драгољуб) Жигић дипломирани машински инжењер
65 Александар (Томислав) Миленковић дипломирани инжењер електротехнике
66 Љубица (Сава) Рашковић дипломирани инжењер архитектуре
67 Марина (Миливоје) Ристић дипломирани инжењер архитектуре
68 Небојша (Чедо) Пуповац дипломирани инжењер електротехнике
69 Лидија (Анте) Томаш дипломирани инжењер технологије
70 Милан (Зора) Симић дипломирани инжењер електротехнике
71 Тодор (Лука) Кнежевић дипломирани грађевински инжењер
72 Сања (Велибор) Марковић дипломирани инжењер архитектуре
73 Емилија (Влада) Бркић мастер инжењер архитектуре
74 Марија (Мирослав) Миленковић дипломирани инжењер архитектуре
75 Јасминка (Стево) Буднић дипломирани грађевински инжењер
76 Бранко (Миломир) Вукићевић дипломирани грађевински инжењер
77 Раде (Јован) Јовичић дипломирани машински инжењер
78 Далибор (Давид) Радуловић дипломирани инжењер електротехнике
79 Милица (Бранимир) Радосављевић дипломирани инжењер архитектуре
80 Ивана (Мирко) Мандић дипломирани машински инжењер
81 Маја (Миле) Шуша мастер инжењер архитектуре
82 Душан (Велимир) Сташевић дипломирани инжењер архитектуре
83 Борис (Александар) Весић дипломирани грађевински инжењер
84 Наташа (Јордан) Сандић дипломирани инжењер архитектуре
85 Даница (М.) Крстић дипломирани грађевински инжењер
86 Александра (Срећко) Стојиловић мастер инжењер архитектуре
87 Дејан (Драгослав) Ранђић дипломирани машински инжењер
88 Ирфан (Неџиб) Папић дипломирани грађевински инжењер
89 Весна (Љубиша) Џамић-Милиновић дипломирани инжењер електротехнике
90 Сара (Радослав) Стевановић мастер инжењер архитектуре
91 Предраг (Божидар) Крстић дипломирани грађевински инжењер
92 Александар (Драгојло) Јовић дипломирани инжењер електротехнике
93 Сузана (Б.) Безбрадица дипломирани грађевински инжењер
94 Ивана (Здравко) Миладиновић дипломирани инжењер архитектуре
95 Оља (В.) Јовановић дипломирани инжењер архитектуре
96 Ана (Милован) Ђорђевић дипломирани инжењер електротехнике
97 Милош (Томислав) Стевановић дипломирани грађевински инжењер
98 Наташа (Стеван) Комљеновић дипломирани инжењер архитектуре
99 Горан (Јован) Лучић дипломирани инжењер електротехнике
100 Милена (Тода) Дончев-Бачић дипломирани инжењер пејзажне архитектуре
101 Анна (Владимир) Фекетеова дипломирани инжењер архитектуре
102 Радоје (Никола) Кремзер дипломирани машински инжењер
103 Ирена (Предраг) Вучковић дипломирани инжењер архитектуре
104 Синиша (Немања) Додић дипломирани инжењер технологије
105 Ана (Владимир) Манчев дипломирани грађевински инжењер
106 Дивна (Душан) Иванчев дипломирани инжењер архитектуре
107 Тихомир (Душан) Шарић дипломирани машински инжењер
108 Славиша (Миодраг) Неговановић дипломирани грађевински инжењер
109 Жарко (Спира) Богатиновић дипломирани грађевински инжењер
110 Иван (Славољуб) Глишић дипломирани машински инжењер
111 Светлана (Добривоје) Нешић Маричић дипломирани инжењер грађевинарства
112 Снежана (Ранко) Смиљанић дипломирани грађевински инжењер
113 Виолета (Слободан) Јовановић Будић дипломирани инжењер архитектуре
114 Лидија (Благоје) Аврамовић дипломирани инжењер архитектуре
115 Стеван (Милан) Грубач дипломирани инжењер електротехнике
116 Јелена (Звонимир) Самарџија дипломирани инжењер архитектуре
117 Душан (Стеван) Анкић дипломирани машински инжењер
118 Шандор (Силвестер) Каваи дипломирани машински инжењер
119 Боривоје (Драгомир) Марковић дипломирани грађевински инжењер
120 Горан (Крсто) Коњевић мастер инжењер грађевинарства
121 Слободан (Боривије) Ћирић дипломирани машински инжењер
122 Зоран (Арса) Цветков струковни мастер инжењер електротехнике и рачунарства
123 Владимир (Никола) Јевтић дипломирани машински инжењер
124 Бошко (Тоде) Мијатовић дипломирани инжењер машинства
125 Данијела (Драгољуб) Живковић дипломирани машински инжењер
126 Душко (Томислав) Савић дипломирани грађевински инжењер
127 Горан (Слоодан) Тадић дипломирани инжењер машинства
128 Марта (Драгослав) Илић мастер инжењер архитектуре
129 Милош (Милета) Мајсторовић дипломирани машински инжењер
130 Светлана (Мијо) Вујовић дипломирани машински инжењер
131 Милка (Вељко) Поповић дипломирани инжењер архитектуре
132 Љиљана (Зоран) Коцић мастер инжењер архитектуре
133 Ана (Зоран) Крсмановић мастер инжењер архитектуре
134 Горан (Властимир) Павловић дипломирани машински инжењер, дипломирани машински инжењер, дипломирани машински инжењер
135 Братислав (Слободан) Ђорђевић дипломирани грађевински инжењер
136 Снежана (Светозар) Клеут дипломирани грађевински инжењер
137 Дејан (Милан) Бабин дипломирани машински инжењер
138 Горан (Милутин) Настић дипломирани инжењер електротехнике
139 Томислав (Александар) Ђорђевић дипломирани инжењер архитектуре
140 Марија (Стеван) Зорић дипломирани грађевински инжењер
141 Радован (С.) Обрадовић дипломирани машински инжењер
142 Сафет (Реџеп) Адемовић дипломирани машински инжењер
143 Сања (Војислав) Симеунчевић Радуловић дипломирани инжењер архитектуре
144 Велимир (Стојадин) Најдановић дипломирани грађевински инжењер
145 Раде (Драгорад) Синђелић мастер инжењер грађевинарства
146 Бора (Милан) Обрадовић дипломирани инжењер електротехнике
147 Владимир (Милоје) Бошњаковић мастер инжењер грађевинарства
148 Александар (Раде) Момчиловић дипломирани грађевински инжењер
149 Гина (Милош) Мркић дипломирани инжењер архитектуре
150 Јован (Радислав) Радаковић дипломирани инжењер електротехнике
151 Михаило (Драги) Поповић дипломирани грађевински инжењер
152 Петар (Д.) Смиљанић дипломирани инжењер архитектуре
153 Ангелина (Драган) Богавац дипломирани машински инжењер
154 Дарко (Живота) Ранковић дипломирани машински инжењер
155 Власто (Стојко) Добросављевић дипломирани грађевински инжењер
156 Душан (М.) Мандарић дипломирани машински инжењер
157 Бранислав (Илија) Лужајић дипломирани машински инжењер
158 Миленко (Богдан) Ковачић дипломирани машински инжењер
159 Ненад (Миодраг) Сврзић дипломирани грађевински инжењер
160 Синиша (Петко) Ђерић дипломирани машински инжењер
161 Мирољуб (Душан) Животић дипломирани инжењер архитектуре
162 Александра (Граде) Максимовић дипломирани инжењер архитектуре
163 Смиљана (Јован) Гигић мастер инжењер пејзажне архитектуре
164 Живко (Љубомир) Даниловић дипломирани инжењер електронике
165 Зоран (Стојан) Дојчиновић дипломирани инжењер електротехнике
166 Стефан (Миодраг) Рајковић мастер инжењер архитектуре
167 Синиша (Раде) Шошкић дипломирани инжењер електротехнике
168 Јелена (Ненад) Поповић мастер инжењер машинства
169 Јелена (Драгиша) Милинковић дипломирани инжењер архитектуре
170 Марија (Сокол) Никодијевић Илић мастер инжењер архитектуре
171 Љубица (Т.) Дашић дипломирани инжењер архитектуре
172 Мирјана (ГОСТИМИР) Бабић дипломирани грађевински инжењер
173 Бранислав (Миодраг) Вученовић дипломирани грађевински инжењер
174 Јована (Новица) Николић мастер инжењер грађевинарства
175 Гордан (Радмило) Милојевић инжењер електротехнике
176 Зоран (Глигорије) Кнежевић дипломирани машински инжењер, дипломирани машински инжењер
177 Милка (Душан) Јакшић дипломирани инжењер архитектуре
178 Милош (Д.) Јаковљевић дипломирани инжењер електротехнике
179 Миљан (Звездан) Шуњевић мастер инжењер архитектуре
180 Љубомир (Чедомир) Станковић дипломирани инжењер машинства
181 Душан (Димитрије) Петровић дипломирани инжењер електротехнике
182 Дарко (Јован) Саздановић дипломирани инжењер електротехнике
183 Јелена (Јездимир) Зечевић мастер инжењер архитектуре
184 Никола (Саво) Нишавић мастер инжењер машинства
185 Стеван (С.) Мицковић дипломирани грађевински инжењер
186 Немања (Горан) Гајић мастер инжењер електротехнике и рачунарства
187 Жељко (Милан) Тојага мастер инжењер машинства
188 Лидија (Јован) Петровић Стојановић специјалиста струковни инжењер грађевинарства
189 Драгана (Драгица) Топаловић мастер инжењер грађевинарства
190 Катарина (Томислав) Глишић дипломирани грађевински инжењер
191 Миломир (Стражимир) Јелић дипломирани машински инжењер
192 Татјана (Б.) Симоновић дипломирани инжењер архитектуре
193 Славица (Слободан) Котарац дипломирани машински инжењер
194 Александар (Милун) Јовичић мастер инжењер грађевинарства
195 Јелена (Љубиша) Огризовић дипломирани грађевински инжењер
196 Срђан (Михајло) Ђокић дипломирани машински инжењер
197 Горана (Стеван) Станков мастер инжењер архитектуре
198 Иван (Душко) Керкез дипломирани инжењер машинства
199 Ана (Богомир) Бањац дипломирани инжењер архитектуре
200 Урош (Борислав) Ивковић мастер инжењер грађевинарства
201 Маја (Милена) Љиљак мастер инжењер машинства
202 Саша (Родољуб) Живановић дипломирани грађевински инжењер
203 Анита (Живко) Стоилков Конески дипломирани инжењер архитектуре
204 Александра (Рајко) Терзовић дипломирани инжењер архитектуре
205 Емилија (Миодраг) Слијепчевић дипломирани инжењер архитектуре
206 Татијана (Војислав) Ковачевић Савковић дипломирани инжењер архитектуре
207 Предраг (Душан) Цветковић дипломирани инжењер електротехнике
208 Василије (Војко) Вујић дипломирани грађевински инжењер
209 Дејан (Милутин) Томовић дипломирани грађевински инжењер
210 Бобан (Момчило) Милосављевић дипломирани машински инжењер, дипломирани машински инжењер
211 Ненад (Драгослав) Кијановић мастер инжењер грађевинарства
212 Вишња (Војислав) Вушковић Минић дипломирани инжењер архитектуре
213 Немања (Симеун) Мојићевић дипломирани грађевински инжењер
214 Даниела (Чедо) Чегар дипломирани инжењер електротехнике
215 Драгана (А.) Ђорђевић дипломирани инжењер архитектуре
216 Миле (Стојан) Шиљак дипломирани машински инжењер
217 Весна (Велимир) Илић дипломирани грађевински инжењер
218 Марија (Милан) Ковачевић Слишко дипломирани грађевински инжењер
219 Предраг (Драгољуб) Марић дипломирани инжењер електротехнике
220 Дамир (Душан) Ђаковић дипломирани инжењер машинства, дипломирани инжењер машинства
221 Немања (Тоде) Јовичић мастер инжењер електротехнике и рачунарства
222 Ана (Миливоје) Вукојевић дипломирани инжењер архитектуре
223 Жељко (Петар) Каурин дипломирани машински инжењер
224 Наташа (Томо) Рацић дипломирани инжењер електротехнике
225 Ненад (Ђорђе) Јевтић дипломирани инжењер електротехнике
226 Илија (Богољуб) Стајчић дипломирани инжењер електротехнике
227 Марија (Даница) Вујић мастер инжењер архитектуре
228 Давор (Петар) Михајловић мастер инжењер грађевинарства
229 Оливера (Десимир) Башић дипломирани грађевински инжењер
230 Александра (Милорад) Богдановић мастер инжењер архитектуре
231 Миленко (Здравко) Радишић дипломирани инжењер електротехнике
232 Срђан (Војислав) Стошић дипломирани машински инжењер
233 Ружица (Здравко) Шутић мастер инжењер архитектуре
234 Дина (Ахмед) Бачевац мастер инжењер архитектуре
235 Саша (Владан) Миловановић дипломирани инжењер архитектуре
236 Александра (Станко) Радојевић дипломирани машински инжењер
237 Владимир (Војислав) Ђорђевић дипломирани машински инжењер
238 Слободан (Владимир) Јовановић дипломирани грађевински инжењер
239 Сања (Милан) Каблар дипломирани инжењер архитектуре
240 Јасмина (Лазар) Гојић дипломирани инжењер архитектуре
241 Виктор (Микан) Марковић дипломирани грађевински инжењер
242 Зоран (Божидар) Ђорђевић дипломирани машински инжењер
243 Светлана (Мирко) Савељић дипломирани инжењер електротехнике
244 Јелена (Предраг) Бијељић дипломирани грађевински инжењер
245 Ивана (Марко) Васић Ремовић дипломирани инжењер архитектуре
246 Катарина (Божидар) Поповић дипломирани инжењер архитектуре
247 Јован (Душан) Удицки дипломирани машински инжењер
248 Немања (Горан) Вуковић мастер инжењер архитектуре
249 Никола (Драгослав) Танасић дипломирани машински инжењер, дипломирани машински инжењер
250 Игор (Иштван) Шод дипломирани грађевински инжењер
251 Мемсудин (Изудин) Прелић дипломирани инжењер архитектуре
252 Драган (Зоран) Мићевић дипломирани инжењер електротехнике
253 Мирослав (Чедомир) Миленковић дипломирани машински инжењер
254 Зоран (Миодраг) Ћосић дипломирани инжењер електротехнике
255 Милутин (Душан) Томин дипломирани инжењер електротехнике
256 Небојша (Милан и Божидарка) Ћосовић дипломирани инжењер електротехнике
257 Ива (Андрија) Јелић дипломирани инжењер саобраћаја
258 Владан (Радисав) Дунчић дипломирани машински инжењер
259 Милан (Димитрије) Рашић дипломирани инжењер електротехнике
260 Влада (Предраг) Петровић дипломирани инжењер електротехнике
261 Владимир (Добрица) Миливојевић дипломирани инжењер електротехнике
262 Наташа (Бранислав) Стојчевић дипломирани инжењер архитектуре
263 Милица (Душан) Грашић мастер инжењер архитектуре
264 Снежана (Милан) Кецман дипломирани инжењер архитектуре
265 Драгана (Јован) Мецанов дипломирани инжењер архитектуре
266 Филип (Бранко) Кикановић мастер инжењер грађевинарства
267 Милош (Мирослав) Тодовић дипломирани грађевински инжењер
268 Ружица (Благоје) Костић дипломирани инжењер електротехнике