ВИДЕО ПРЕНОС ПРЕДАВАЊА: “Акустички комфор као императив при обликовању боравишног простора у контексту савремене архитектуре“

ВИДЕО ПРЕНОС ПРЕДАВАЊА: “Акустички комфор као императив при обликовању боравишног простора у контексту савремене архитектуре“

Инжењерска комора Србије – Веће Матичне секције инжењера грађевинске струке Регионалног центра Краљево, организује видео пренос предавања: “Акустички комфор као императив при обликовању боравишног простора у контексту савремене архитектуре“.

Видео пренос предавања ће се одржати у петак, 24. новембра 2023. године, са почетком у 11:00 часова.

Приjaвљивaњe зa предавање сe врши на интернет страници портала Коморе https://ingkomora.rs/predavanja

Списак пријављених

Број Име и презиме Звање
1 Марко (Владимир) Радованчев дипломирани инжењер електротехнике
2 Љубомир (Иван) Булић дипломирани инжењер архитектуре
3 Љубослава (Мирослав) Чаственова мастер инжењер архитектуре
4 Душан (Велимир) Сташевић дипломирани инжењер архитектуре
5 Драган (Здравко) Митић дипломирани инжењер архитектуре
6 Биљана (Никола) Миљковић дипломирани инжењер архитектуре
7 Јована (Јован) Милић Симовић дипломирани инжењер архитектуре
8 Милош (Мирослав) Тодовић дипломирани грађевински инжењер
9 Никола (Милош) Секулић дипломирани инжењер архитектуре
10 Ивана (Марко) Васић Ремовић дипломирани инжењер архитектуре
11 Ана (Богомир) Бањац дипломирани инжењер архитектуре
12 Александар (Раде) Момчиловић дипломирани грађевински инжењер
13 Јована (Ђорђе) Станишић мастер инжењер архитектуре
14 Милица (Душан) Ђорђевић мастер инжењер грађевинарства
15 Наташа (Стеван) Комљеновић дипломирани инжењер архитектуре
16 Ружица (Здравко) Шутић мастер инжењер архитектуре
17 Југослав (Слободан) Богићевић дипломирани инжењер архитектуре
18 Јован (Димитрије) Божић дипломирани машински инжењер
19 Тања (Лука) Ковачевић мастер инжењер архитектуре
20 Ана (Зоран) Крсмановић мастер инжењер архитектуре
21 Игор (Иштван) Шод дипломирани грађевински инжењер
22 Тамара (Слободан) Винтар дипломирани инжењер архитектуре
23 Веселин (Никола) Човић дипломирани инжењер електротехнике
24 Оливера (Тугомир) Дулић мастер инжењер архитектуре
25 Оља (В.) Јовановић дипломирани инжењер архитектуре
26 Александра (Рајко) Терзовић дипломирани инжењер архитектуре
27 Влада (Сима) Радованов дипломирани инжењер технологије
28 Бранислав (Милан) Јелкић дипломирани инжењер електротехнике
29 Јован (Стојан) Костић дипломирани инжењер саобраћаја
30 Миона (Зоран) Шешевић мастер инжењер архитектуре
31 Мирољуб (Душан) Животић дипломирани инжењер архитектуре
32 Радованка (Мирко) Зец дипломирани инжењер архитектуре
33 Владимир (Миломир) Љубичић дипломирани инжењер електротехнике
34 Жарко (Спира) Богатиновић дипломирани грађевински инжењер
35 Драгана (Јован) Мецанов дипломирани инжењер архитектуре
36 Марија (Зоран) Пантелић дипломирани грађевински инжењер
37 Иван (Живко) Тошић дипломирани инжењер архитектуре
38 Ана (Радоје) Рајковић мастер инжењер архитектуре
39 Александар (Љубиша) Јевђић специјалиста струковни инжењер грађевинарства, струковни мастер инжењер грађевинарства
40 Јована (Војислав) Новаковић Пејовић дипломирани инжењер архитектуре
41 Љиљана (Зоран) Коцић мастер инжењер архитектуре
42 Ирфан (Неџиб) Папић дипломирани грађевински инжењер
43 Милан (Димитрије) Рашић дипломирани инжењер електротехнике
44 Бојан (Рајко) Боснић дипломирани инжењер електротехнике
45 Дивна (Душан) Иванчев дипломирани инжењер архитектуре
46 Дијана (Анто) Џалто Урошевић дипломирани инжењер архитектуре
47 Дејан (Светислав) Ђорђевић дипломирани машински инжењер
48 Лидија (Светлана) Лончар Мајор дипломирани инжењер архитектуре
49 Милан (Зора) Симић дипломирани инжењер електротехнике
50 Александра (Милорад) Богдановић мастер инжењер архитектуре
51 Александар (Новица) Ђорђевић дипломирани инжењер архитектуре
52 Сафет (Алија) Мушовић дипломирани машински инжењер
53 Анита (Живко) Стоилков Конески дипломирани инжењер архитектуре
54 Борис (Драган) Шево дипломирани инжењер архитектуре
55 Горан (Миодраг) Живојиновић мастер инжењер грађевинарства
56 Екрем (Ејуб) Хоџић дипломирани инжењер архитектуре
57 Смиљана (Рајица) Драгићевић
58 Ана (Миливоје) Вукојевић дипломирани инжењер архитектуре
59 Аранка (Јосиф) Блат дипломирани инжењер архитектуре
60 Марко (Томислав) Пеић мастер инжењер архитектуре
61 Јован (Радислав) Радаковић дипломирани инжењер електротехнике
62 Смиљана (Јован) Гигић мастер инжењер пејзажне архитектуре
63 Сања (Милан) Каблар дипломирани инжењер архитектуре
64 Мирослав (Светолик) Ранђеловић дипломирани грађевински инжењер
65 Добринка (Милорад) Тошић дипломирани инжењер архитектуре
66 Владан (П.) Стефановић дипломирани инжењер архитектуре
67 Добривоје (Слободан) Јовановић дипломирани машински инжењер
68 Ненад (Илија) Трајковић дипломирани инжењер архитектуре
69 Владимир (Стојан) Савић дипломирани машински инжењер
70 Јелена (Звонимир) Самарџија дипломирани инжењер архитектуре
71 Богдан (Здравко) Вујичић дипломирани инжењер архитектуре
72 Владимир (Богољуб) Цвејић дипломирани инжењер архитектуре
73 Дарко (А.) Веселиновић дипломирани грађевински инжењер
74 Александар (Драгојло) Јовић дипломирани инжењер електротехнике
75 Слободан (Драшко) Гаћеша дипломирани грађевински инжењер
76 Драгана (Ратко) Јовановић дипломирани инжењер електротехнике
77 Предраг (Драгољуб) Марић дипломирани инжењер електротехнике
78 Марија (Небојша) Аранђеловић дипломирани инжењер архитектуре
79 Јелена (Миомир) Миклушев дипломирани инжењер архитектуре
80 Мемсудин (Изудин) Прелић дипломирани инжењер архитектуре
81 Игор (Ранко) Дрљача дипломирани инжењер електротехнике
82 Василије (Војко) Вујић дипломирани грађевински инжењер
83 Владимир (Душан) Ђекић мастер инжењер електротехнике и рачунарства
84 Снежана (С.) Станковић дипломирани инжењер архитектуре
85 Биљана (Б.) Васиљевић дипломирани инжењер архитектуре
86 Јелена (Петар) Шокловачки дипломирани грађевински инжењер
87 Марија (Дане) Жакула дипломирани инжењер архитектуре
88 Јелена (Драгиша) Милинковић дипломирани инжењер архитектуре
89 Ивана (Властимир) Савић дипломирани инжењер архитектуре
90 Мирјана (Душан) Тадић Трећак дипломирани инжењер архитектуре
91 Мирјана (Вукосав) Михајловић дипломирани инжењер електротехнике
92 Владимир (Милка) Јеркан мастер инжењер грађевинарства
93 Марина (Крсто) Михајловић дипломирани инжењер електротехнике
94 Јована (Јован) Несторовић мастер инжењер архитектуре
95 Бранко (Светислав) Стефановић мастер инжењер архитектуре
96 Милош (Иван) Ранђеловић мастер инжењер архитектуре
97 Горан (Љубиша) Тодоровић дипломирани инжењер архитектуре
98 Марта (Предраг) Николић дипломирани инжењер архитектуре
99 Војкан (Живорад) Вукић дипломирани инжењер архитектуре
100 Ана (Славко) Кос Радић дипломирани инжењер архитектуре
101 Биљана (Предраг) Лучић мастер инжењер машинства, мастер инжењер машинства
102 Војин (Радомир) Божовић дипломирани инжењер електротехнике
103 Драган (Живота) Пуцаревић дипломирани инжењер саобраћаја
104 Милош (Д.) Јаковљевић дипломирани инжењер електротехнике
105 Слађана (Никола) Халас дипломирани инжењер архитектуре
106 Вања (Драган) Милојковић дипломирани инжењер архитектуре
107 Мирјана (Јован) Коларевић дипломирани грађевински инжењер
108 Владимир (Звонимир) Кунтић мастер инжењер архитектуре
109 Марина (Петар) Божић дипломирани инжењер архитектуре
110 Марко (Никола) Стојановић дипломирани инжењер архитектуре
111 Јелена (Љубинко) Шуљагић дипломирани инжењер архитектуре
112 Спасо (Момир) Дракуловић дипломирани инжењер електротехнике
113 Мирјана (Вукадин) Крсмановић дипломирани инжењер архитектуре
114 Мирјана (Ермано) Филес Насковић дипломирани грађевински инжењер
115 Светлана (Мирко) Савељић дипломирани инжењер електротехнике
116 Дејан (Милан) Бабић дипломирани грађевински инжењер
117 Бранислава (Александар) Селенић - Васелек дипломирани инжењер архитектуре
118 Горан (Милутин) Настић дипломирани инжењер електротехнике
119 Зорица (Максим) Минчић дипломирани грађевински инжењер
120 Бојан (Александар) Тешић дипломирани инжењер архитектуре
121 Бојан (Милан) Граовац дипломирани инжењер архитектуре
122 Синиша (Немања) Додић дипломирани инжењер технологије
123 Данијела (Радосав) Дојчиновић дипломирани инжењер архитектуре
124 Марко (Драган) Каровић дипломирани инжењер архитектуре
125 Ајхан (Мехмед) Куртагић дипломирани грађевински инжењер
126 Милена (Тода) Дончев-Бачић дипломирани инжењер пејзажне архитектуре
127 Марија (Мирослав) Миленковић дипломирани инжењер архитектуре
128 Бобан (Видоје) Момчиловић дипломирани грађевински инжењер
129 Катарина (Костадин) Пантовић дипломирани машински инжењер, дипломирани машински инжењер
130 Михаило (Драги) Поповић дипломирани грађевински инжењер
131 Боривоје (Драгомир) Марковић дипломирани грађевински инжењер
132 Божидар (Часлав) Семиз дипломирани инжењер архитектуре
133 Владимир (Миломир) Станковић дипломирани инжењер архитектуре
134 Предраг (Мирослав) Чеперковић дипломирани грађевински инжењер
135 Миле (Стојан) Шиљак дипломирани машински инжењер
136 Јелена (Никола) Мишић дипломирани инжењер архитектуре
137 Миомир (Зоран) Миливојев дипломирани инжењер архитектуре
138 Бранко (Петар) Славковић мастер инжењер архитектуре
139 Јасмина (Петар) Дуловић дипломирани грађевински инжењер
140 Иван (Будимир) Марковић дипломирани инжењер архитектуре
141 Владан (Мирослав) Обрадовић дипломирани машински инжењер