ВИДЕО ПРЕНОС ПРЕДАВАЊА: “Акустички комфор као императив при обликовању боравишног простора у контексту савремене архитектуре“

ВИДЕО ПРЕНОС ПРЕДАВАЊА: “Акустички комфор као императив при обликовању боравишног простора у контексту савремене архитектуре“

Инжењерска комора Србије – Веће Матичне секције инжењера грађевинске струке Регионалног центра Краљево, организује видео пренос предавања: “Акустички комфор као императив при обликовању боравишног простора у контексту савремене архитектуре“.

Видео пренос предавања ће се одржати у петак, 24. новембра 2023. године, са почетком у 11:00 часова.

Приjaвљивaњe зa предавање сe врши на интернет страници портала Коморе https://ingkomora.rs/predavanja

Списак пријављених

141 пријављених od 1000 (+ 10 резерва)
Број Име и презиме Звање
1 Марко (Владимир) Радованчев дипломирани инжењер електротехнике
2 Љубомир (Иван) Булић дипломирани инжењер архитектуре
3 Љубослава (Мирослав) Чаственова мастер инжењер архитектуре
4 Душан (Велимир) Сташевић дипломирани инжењер архитектуре
5 Драган (Здравко) Митић дипломирани инжењер архитектуре
6 Биљана (Никола) Миљковић дипломирани инжењер архитектуре
7 Јована (Јован) Милић Симовић дипломирани инжењер архитектуре
8 Милош (Мирослав) Тодовић дипломирани грађевински инжењер
9 Никола (Милош) Секулић дипломирани инжењер архитектуре
10 Ивана (Марко) Васић Ремовић дипломирани инжењер архитектуре