ТРЕЋА КОНФЕРЕНЦИЈА СА МЕЂУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ „ГУБИЦИ ВОДЕ У СИСТЕМУ ЈАВНОГ ВОДОСНАБДЕВАЊА" – II САОПШТЕЊЕ

ТРЕЋА КОНФЕРЕНЦИЈА СА МЕЂУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ „ГУБИЦИ ВОДЕ У СИСТЕМУ ЈАВНОГ ВОДОСНАБДЕВАЊА" – II САОПШТЕЊЕ

У организацији Савеза инжењера и техничара Србије и суорганизацији Грађевинског факултета Универзитета у Београду, ЈВП Института за водопривреду „Јарослав Черни“ Београд, Инжењерске академије Србије, ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад и ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац, уз подршку Привредне коморе Србије – Удружења за комуналне делатности и Инжењерске коморе Србије, а под покровитељством Министарства науке, технолошког развоја и иновација Републике Србије одржаће се Трећа конференција са међународним учешћем "Губици воде у систему јавног водоснабдевања", 14. јуна 2024. године у Дому инжењера „Никола Тесла“ у Београду, Кнеза Милоша 9/3.

Основни циљ конференције је промоција и публиковање резултата научног рада, истраживања и стручног рада, као и размена идеја и искустава стручњака из ове области планирања, изградње и управљања водоводним системима, са нагласком на управљање губицима воде. Проблематика губитака воде у системима јавног водоснабдевања већ дуже време се намеће као веома актуелна са више аспеката. Конференција жели да укаже на значај управљања губицима воде, односно коришћења овог природног ресурса на начин који је одржив за генерације које долазе, у складу са циљем одрживог развоја Уједињених нација број 6: „Свима обезбедити чисту воду за пиће и санитацију“.

На конференцији ће бити разматрана проблетика развоја и унапређења система управљања губицима воде у процесима водоснабдевања с циљем да се стечена знања систематизују и пренесу на нивое водоводских предузећа, њихових оснивача и надлежних министарстава. Циљ конференције је и да се укаже на потребе за јасном расподелом надлежности, као и на чињеницу да успешно и одрживо смањење губитака воде за пиће тражи законски и финансијски оквир из којих пристичу обавезујући прописи, дефинисани циљеви, стимулативне мере и финансијски извори.

Конференција ће бити и прилика за размену искустава и примера добре праксе, као и могућност да се присутни упознају са најновијим достигнућима у овој области и опремом за надзор и управљање губицима.

На конференцији ће бити презентовани радови по позиву еминентних стручњака из ове области.

II саопштење о конференцији можете погледати овде.

Пријаву за учешће на конференцији можете преузети овде.