СТРУЧНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА У НОВОМ САДУ - „НАПРЕДНА КГХ ИНЖЕЊЕРСКА РЕШЕЊА“

СТРУЧНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА У НОВОМ САДУ - „НАПРЕДНА КГХ ИНЖЕЊЕРСКА РЕШЕЊА“

Кoмпaниja LG Electronics, Сектор климатизација, oдржaћe нову стручну прeзeнтaциjу у низу на тему „Напредна КГХ инжењерска решења“ у уторак, 10. октобра 2023. гoдинe с пoчeткoм у 14:30 чaсoвa у Рeгиoнaлнoj кaцeлaриjи Инжeњeрскe кoмoрe Србиje у Новом Саду, ул. Данила Киша 3.

Ова презентација има за циљ унапређење знања из области директне експанзије и примене топлотних пумпи, што резултира скраћењем времена пројектовања КГХ система и повећањем квалитета инсталација, а планирано је њено одржавање и у следећим регионалним канцеларијама Коморе: Београд – 17. октобар, Пожаревац – 24. октобар, Ваљево – 26. октобар, Крагујевац – 31. октобар 2023. године.

Стручна презентација намењена је члановима Инжењерске коморе Србије и то инжењерима машинске струке, како пројектантима, тако и извођачима, као и ижењерима који су носиоци лиценце за енергетску ефикасност зграда, који ће имати прилику да се упознају и са LG програмима за избор и симулацију рада и потрошње енергије.

Предавачи: Ненад Чрнила, маш. инж., руководилац пројеката

Андреј Чрнила, дипл. мaш. инж., инжењер техничке подршке

Своје присуство можете пријавити на интернет страници портала Коморе https://ingkomora.rs/predavanja

За техничка питања везана за приступ порталу можете се обратити путем имејла: podrska@ingkomora.rs или броја телефона: 011/655 7431 и 011/6557432.

Напомена: Пријављивање је обавезно, број места је ограничен.

Списак пријављених

21 пријављених od 70 (+ 14 резерва)
Број Име и презиме Звање
1 Ђорђе (Милан) Миодраговић дипломирани инжењер архитектуре
2 Никола (Михајло) Ходак дипломирани машински инжењер
3 Зоран (Глигорије) Кнежевић дипломирани машински инжењер, дипломирани машински инжењер
4 Немања (Стево) Сушић дипломирани машински инжењер
5 Жељко (Милан) Тојага мастер инжењер машинства
6 Тихомир (Душан) Шарић дипломирани машински инжењер
7 Ненад (Мирко) Вртикапа дипломирани машински инжењер
8 Јосип (Јожеф) Хорват мастер инжењер машинства
9 Синиша (Боро) Тркуља дипломирани машински инжењер
10 Тамара (Миломир) Деурић мастер инжењер архитектуре