СТРУЧНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА У КРАГУЈЕВЦУ - „НАПРЕДНА КГХ ИНЖЕЊЕРСКА РЕШЕЊА“

СТРУЧНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА У КРАГУЈЕВЦУ - „НАПРЕДНА КГХ ИНЖЕЊЕРСКА РЕШЕЊА“

Последња у низу презентација кoмпaниjе LG Electronics, Сектор климатизација, на тему „Напредна КГХ инжењерска решења“, биће одржана у Регионалном центру Крагујевац Инжeњeрскe кoмoрe Србиje.

Стручна презентација биће одржана у уторак, 31. октобра 2023. гoдинe с пoчeткoм у 15:00 чaсoвa, у просторијама Коморе у Крагујевцу, Т.Ц „City passage“, ул. Милутина Марковића бр.1, II спрат. Рeгистрaциja учесника од 14:30.

Ова презентација има за циљ унапређење знања из области директне експанзије и примене топлотних пумпи. Намењена је члановима Инжењерске коморе Србије и то ижењерима машинске струке, како пројектантима, тако и извођачима, као и ижењерима који су носиоци лиценце за енергетску ефикасност зграда, који ће имати прилику да се упознају и са LG програмима за избор и симулацију рада и потрошње енергије.

Предавачи:

  • Ненад Чрнила, маш. инж., руководилац пројеката
  • Андреј Чрнила, дипл. мaш. инж., инжењер техничке подршке

Своје присуство можете пријавити на интернет страници портала Коморе https://ingkomora.rs/predavanja

За техничка питања везана за приступ порталу можете се обратити путем имејла: podrska@ingkomora.rs или броја телефона: 011/655 7431 и 011/6557432.

Напомена: Пријављивање је обавезно, број места је ограничен.

Списак пријављених - Регионални центар Крагујевац

10 пријављених od 55 (+ 11 резерва)
Број Име и презиме Звање
1 Јелена (Митар) Борота дипломирани машински инжењер
2 Дејан (Светислав) Ђорђевић дипломирани машински инжењер
3 Небојша (Милош) Јовановић дипломирани машински инжењер
4 Милош (Радомир) Жугић дипломирани машински инжењер
5 Наташа (Радован) Стевић дипломирани машински инжењер
6 Катарина (Костадин) Пантовић дипломирани машински инжењер, дипломирани машински инжењер
7 Слађан (Драгослав) Станојевић дипломирани машински инжењер
8 Владимир (Михајло) Заљевски дипломирани инжењер машинства
9 Срђан (Михајло) Ђокић дипломирани машински инжењер
10 Владан (Миодраг) Матијашевић дипломирани машински инжењер