Стручна посета: „Обилазак централног објекта РТВ-а на Мишелуку и Фрушкогорског коридора - аутопут“

Стручна посета: „Обилазак централног објекта РТВ-а на Мишелуку и Фрушкогорског  коридора - аутопут“

Инжењерска комора Србије - Веће матичне секције инжењера грађевинске струке Регионалног центра Суботица организује стручну посету: „Обилазак  централног објекта РТВ-а на Мишелуку и Фрушкогорског коридора – аутопут“.

Стручна посета ће се одржати у суботу, 28. октобра 2023. године, са почетком у 07:00 часова.

Приjaвљивaњe зa стручну посету сe врши на интернет страници портала Коморе https://ingkomora.rs/predavanja

Списак пријављених

Број Име и презиме Звање
1 Иштван (Иштван) Молнар дипломирани грађевински инжењер
2 Ката (Јосип) Абрахам дипломирани грађевински инжењер
3 Лаза (Ђуро) Вукобрат дипломирани грађевински инжењер
4 Ендре (Шандор) Терхеш дипломирани грађевински инжењер
5 Бранимир (Фрањо) Иванковић дипломирани грађевински инжењер
6 Геза (Гéза) Варга дипломирани грађевински инжењер
7 Вања (Рајко) Радуловић дипломирани грађевински инжењер
8 Иштван (Бела) Андрушко дипломирани грађевински инжењер
9 Славица (Петар) Митровић дипломирани грађевински инжењер
10 Ангела (Јанош) Бајчи дипломирани грађевински инжењер
11 Бранкица (Бранко) Опсеница дипломирани грађевински инжењер
12 Бранислав (Милан) Шустран дипломирани инжењер електротехнике
13 Јанош (ЈАНОШ) Боршић инжењер електротехнике
14 Јован (Радислав) Радаковић дипломирани инжењер електротехнике
15 Шандор (Силвестер) Каваи дипломирани машински инжењер
16 Страхиња (Марко) Којић дипломирани инжењер архитектуре
17 Мирјана (ГОСТИМИР) Бабић дипломирани грађевински инжењер
18 Иван (Лука) Сударевић дипломирани грађевински инжењер
19 Имре (Имре) Халгато дипломирани грађевински инжењер
20 Мирослав (Славко) Цвијић дипломирани инжењер машинства
21 Мирослав (Периша) Дерикоњић инжењер електротехнике
22 Роланд (Золтан) Епер дипломирани инжењер саобраћаја
23 Анастазија (Павле) Рока дипломирани грађевински инжењер
24 Иштван (Иштван) Рока дипломирани грађевински инжењер
25 Веселин (Ђорђе) Арсенин дипломирани инжењер електротехнике
26 Александар (Сава) Петрић дипломирани инжењер саобраћаја
27 Бранислав (Иван) Скендеровић дипломирани инжењер електротехнике
28 Золтан (Шандор) Берта дипломирани инжењер електротехнике