Стручна посета: “Обилазак хидроелектрана у близини Чачка и Бајине Баште“

Стручна посета: “Обилазак хидроелектрана у близини Чачка и Бајине Баште“

Инжењерска комора Србије – Веће Матичне секције инжењера грађевинске струке Регионалног центра Суботица, организује стручну посету: “Обилазак хидроелектрана у близини Чачка и Бајине Баште“  

Стручна посета ће се одржати у суботу, 29. и 30. јуна  2024. године, са почетком у 06:00 часова.

Приjaвљивaњe зa стручну посету сe врши на интернет страници портала Коморе https://ingkomora.rs/predavanja

Извор фотографије: www.pixabay.com

Списак пријављених

28 пријављених od 49 (+ 9 резерва)
Број Име и презиме Звање
1 Јанош (Јанош) Боршић инжењер електротехнике
2 Ката (Јосип) Абрахам дипломирани грађевински инжењер
3 Живослав (Живорад) Стојановић дипломирани грађевински инжењер
4 Атила (Иштван) Нађ дипломирани грађевински инжењер
5 Мирјана (ГОСТИМИР) Бабић дипломирани грађевински инжењер
6 Иштван (Иштван) Рока дипломирани грађевински инжењер
7 Анастазија (Павле) Рока дипломирани грађевински инжењер
8 Љубица (Т.) Дашић дипломирани инжењер архитектуре
9 Тихомир (Душан) Шарић дипломирани машински инжењер
10 Љубомирка (Ференц) Чик дипломирани грађевински инжењер