СИМПОЗИЈУМ ДРУШТВА ГРАЂЕВИНСКИХ КОНСТРУКТЕРА СРБИЈЕ - ДГКС

СИМПОЗИЈУМ ДРУШТВА ГРАЂЕВИНСКИХ КОНСТРУКТЕРА СРБИЈЕ - ДГКС

Друштво грађевинских конструктера Србије, уз подршку Инжрењерске коморе Србије, организује Међународни симпозијум Друштвa грађевинских конструктера Србије – ДГКС као традиционално место окупљања грађевинских инжењера на коме се сумирају резултати остварени у претходне две године, најављују важни догађаји и пројекти и даје преглед тренутних достигнућа у науци, истраживању и конструктерској пракси.

Ове године, Симпозијум ће бити одржан од 18. до 20. септембра 2024. године у Врњачкој Бањи.

На Симпозијуму ће бити приказана најзначајнија конструктерска остварења из области пројектовања, извођења, одржавања и рехабилитације грађевинских објеката. Традиционално, акцентоваће се достигнућа на пољу развоја и примене савремених материјала, технологија грађења и информационих и БИМ технологија, а предвиђено је упознавање стручне јавности са резултатима најновијих теоријских и експерименталних истраживања која су од интереса за грађевинску струку.

Детаљније информације о темама, котизацији и друго  можете погледати овде.