СИКА САВРЕМЕНИ КОНЦЕПТИ У ОБЛАСТИ ГРАЂЕВИНАРСТВА

СИКА САВРЕМЕНИ КОНЦЕПТИ У ОБЛАСТИ ГРАЂЕВИНАРСТВА

Сикa Србиja организује стручну презентацију на тему „Сика савремени концепти у области грађевинарства“, која ће бити оджана 24. новембра 2023. године у просторијама Инжењерске коморе Србије у Београду, Булевар војводе Мишића 37, с почетком у 13 часова.

Присутни инжењери имаће прилику да поставе питања која их занимају везано за дату тематику, али и да преузму брошуре и уживо виде неке од узорака материјала.

Прeзeнтaциja имa зa циљ дa упoзнa прojeктaнтe сa савременим концептима у прaкси везаним за системе и материјале компаније Сика. Биће речи о областима деловања појединачних сектора Сике, уз детаљнији приказ најчешће коришћених решења зa кровне и подне системе и различите врсте хидроизолација, са акцентом на предностима кoришћeњa пojeдиних рeшeњa, кao и на прeглeду инoвaциja и нoвих прoизвoдa у oквиру кoмпaниje.

Није омогућено праћење презентације путем линка.

Уколико сте заинтересовани да присуствујете презентацији, можете се пријавити путем портала Коморе, на интернет страници https://ingkomora.rs/predavanja.

За техничка питања везана за приступ порталу можете се обратити путем имејла: podrska@ingkomora.rs или броја телефона: 011/655 7431 и 011/6557432.

Пријављивање је обавезно, број места је ограничен.

Списак пријављених

Број Име и презиме Звање
1 Драгана (Јован) Мецанов дипломирани инжењер архитектуре
2 Милош (Томислав) Стевановић дипломирани грађевински инжењер
3 Немања (Симеун) Мојићевић дипломирани грађевински инжењер
4 Марко (Миодраг) Маринковић мастер инжењер грађевинарства
5 Ђенана (С.) Златкић дипломирани инжењер архитектуре
6 Новица (Драган) Јовић дипломирани инжењер архитектуре
7 Боривоје (Драгомир) Марковић дипломирани грађевински инжењер
8 Александар (Станиша) Петровић дипломирани грађевински инжењер
9 Михаило (Драги) Поповић дипломирани грађевински инжењер
10 Милош (Мирослав) Тодовић дипломирани грађевински инжењер
11 Василије (Мирољуб) Јовановић мастер инжењер грађевинарства
12 Наталие (Пауло) Роцха Родригуес Ристић мастер инжењер архитектуре
13 Војислав (Драгутин) Поповић дипломирани грађевински инжењер
14 Јована (Војислав) Новаковић Пејовић дипломирани инжењер архитектуре
15 Милорад (Радомир) Матић дипломирани грађевински инжењер
16 Зоран (Светолик) Јовановић дипломирани инжењер архитектуре
17 Јелена (Петко) Кузмановић дипломирани грађевински инжењер
18 Синиша (Саво) Иванковић дипломирани грађевински инжењер
19 Јелена (Ђорђе) Антић дипломирани инжењер архитектуре
20 Марија (Дане) Жакула дипломирани инжењер архитектуре
21 Гордана (Србислав) Ражнатовић дипломирани инжењер архитектуре
22 Марта (Драгослав) Илић мастер инжењер архитектуре
23 Дејан (Чедо) Зорић дипломирани грађевински инжењер
24 Мирјана (Предраг) Милојковић дипломирани грађевински инжењер
25 Ивана (Живко) Блажић Шевић дипломирани инжењер архитектуре
26 Срђан (Томислав) Томић дипломирани инжењер архитектуре
27 Милена (Љубинко) Ђукнић дипломирани инжењер архитектуре
28 Милан (Манојло) Сладоје дипломирани грађевински инжењер
29 Боривоје (Јован) Банић дипломирани грађевински инжењер
30 Томислав (Александар) Ђорђевић дипломирани инжењер архитектуре
31 Биљана (Миливоје) Радовић мастер инжењер архитектуре
32 Ивана (Милорад) Савић дипломирани инжењер архитектуре
33 Александар (Владимир) Благојевић дипломирани грађевински инжењер
34 Катарина (Томислав) Малчевић дипломирани грађевински инжењер
35 Оливера (Владимир) Илић Мартиновић дипломирани инжењер архитектуре
36 Ивана (Предраг) Сретенов дипломирани грађевински инжењер
37 Предраг (Илија) Вићовац дипломирани грађевински инжењер
38 Слободан (Милан) Митровић дипломирани инжењер архитектуре
39 Мирослав (Милојко) Живановић дипломирани грађевински инжењер
40 Зденко (Антон) Хрибершек дипломирани грађевински инжењер
41 Ана (Миливоје) Вукојевић дипломирани инжењер архитектуре
42 Срђан (Милутин) Рајковић струковни инжењер грађевинарства
43 Снежана (С.) Станковић дипломирани инжењер архитектуре
44 Филип (Предраг) Лукић дипломирани грађевински инжењер
45 Александар (Раде) Момчиловић дипломирани грађевински инжењер
46 Жарко (Спира) Богатиновић дипломирани грађевински инжењер
47 Дејана (Војин) Даљевић-Краљ дипломирани инжењер архитектуре
48 Мемсудин (Изудин) Прелић дипломирани инжењер архитектуре
49 Нина (Саво) Ерски дипломирани инжењер архитектуре
50 Драгана (Станиша) Станковић дипломирани инжењер архитектуре
51 Ајхан (Мехмед) Куртагић дипломирани грађевински инжењер
52 Ивана (Слободан) Јаковљевић дипломирани инжењер архитектуре
53 Марина (Б.) Николић Топаловић дипломирани инжењер архитектуре