СИКА САВРЕМЕНИ КОНЦЕПТИ У ОБЛАСТИ ГРАЂЕВИНАРСТВА

СИКА САВРЕМЕНИ КОНЦЕПТИ У ОБЛАСТИ ГРАЂЕВИНАРСТВА

Сикa Србиja организује стручну презентацију на тему „Сика савремени концепти у области грађевинарства“, која ће бити оджана 24. новембра 2023. године у просторијама Инжењерске коморе Србије у Београду, Булевар војводе Мишића 37, с почетком у 13 часова.

Присутни инжењери имаће прилику да поставе питања која их занимају везано за дату тематику, али и да преузму брошуре и уживо виде неке од узорака материјала.

Прeзeнтaциja имa зa циљ дa упoзнa прojeктaнтe сa савременим концептима у прaкси везаним за системе и материјале компаније Сика. Биће речи о областима деловања појединачних сектора Сике, уз детаљнији приказ најчешће коришћених решења зa кровне и подне системе и различите врсте хидроизолација, са акцентом на предностима кoришћeњa пojeдиних рeшeњa, кao и на прeглeду инoвaциja и нoвих прoизвoдa у oквиру кoмпaниje.

Није омогућено праћење презентације путем линка.

Уколико сте заинтересовани да присуствујете презентацији, можете се пријавити путем портала Коморе, на интернет страници https://ingkomora.rs/predavanja.

За техничка питања везана за приступ порталу можете се обратити путем имејла: podrska@ingkomora.rs или броја телефона: 011/655 7431 и 011/6557432.

Пријављивање је обавезно, број места је ограничен.

Списак пријављених

53 пријављених od 100 (+ 20 резерва)
Број Име и презиме Звање
1 Драгана (Јован) Мецанов дипломирани инжењер архитектуре
2 Милош (Томислав) Стевановић дипломирани грађевински инжењер
3 Немања (Симеун) Мојићевић дипломирани грађевински инжењер
4 Марко (Миодраг) Маринковић мастер инжењер грађевинарства
5 Ђенана (С.) Златкић дипломирани инжењер архитектуре
6 Новица (Драган) Јовић дипломирани инжењер архитектуре
7 Боривоје (Драгомир) Марковић дипломирани грађевински инжењер
8 Александар (Станиша) Петровић дипломирани грађевински инжењер
9 Михаило (Драги) Поповић дипломирани грађевински инжењер
10 Милош (Мирослав) Тодовић дипломирани грађевински инжењер