Предавање: „Регулација водотока у општини Ивањица након поплава 2014. године (шумарство - заштита од ерозије, грађевина)“

Предавање: „Регулација водотока у општини Ивањица након поплава 2014. године (шумарство - заштита од ерозије, грађевина)“

Инжењерска комора Србије – Веће Матичне секције инжењера осталих техничких струка Регионалног центра Ваљево организује предавање: „Регулација водотока у општини Ивањица након поплава 2014. године (шумарство - заштита од ерозије, грађевина)“.

Предавање ће се одржати у четвртак,16. маја 2024. године, са почетком у 13:00 часова.

Приjaвљивaњe зa предавање сe врши на интернет страници портала Коморе https://ingkomora.rs/predavanja

Списак пријављених

13 пријављених od 35 (+ 7 резерва)
Број Име и презиме Звање
1 Александар (Миломир) Николић дипломирани инжењер грађевинарства
2 Љиљана (Ж.) Николић
3 Душко (Живота) Аћимовић дипломирани инжењер архитектуре
4 Марко (Миленко) Симић мастер инжењер грађевинарства
5 Горан (Светислав) Јовановић дипломирани инжењер саобраћаја
6 Милан (Милорад) Трифуновић дипломирани грађевински инжењер
7 Марко (Станимир) Пантић дипломирани грађевински инжењер
8 Владимир (Иван) Пошарац дипломирани инжењер саобраћаја
9 Слађана (Боривој) Антонић мастер инжењер саобраћаја
10 Предраг (Милисав) Јевтић дипломирани грађевински инжењер