ОБЈАВЉЕН ЈЕ ЈУБИЛАРНИ, 50. БРОЈ ГЛАСНИКА ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ

ОБЈАВЉЕН ЈЕ ЈУБИЛАРНИ, 50. БРОЈ ГЛАСНИКА ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ

За крај 2023. године, јубиларне године постојања и рада Инжењерске коморе Србије, Редакција информативног гласила Коморе, припремила је јубиларни, 50. број.

Трудећи се да оправда поверење својих читалаца, али и аутора, од којих су се појединци издвојили и као редовни сарадници, овај пут Гласник своју тему посвећује стогодишњици рођења архитекте Ивана Антића, великана српске архитектуре и једног од носилаца „нулте“ лиценце Коморе.

Рађен у духу обележавања јубилеја, Гласник доноси и странице посвећене јубилејима институција, па у се рубрици „Интервју“ нашао разговор са деканом Машинског факултета у Београду, проф. др Владимиром Поповићем, поводом 75 гoдинa oд кaдa je Машински факултет у Београду фoрмирaн кao нeзaвиснa висoкoшкoлскa устaнoвa, док се у рубрици „Издвајамо за вас“ нашао текст о обележавању Дана Грађевинског факултета у Београду свечаном академијом, која је, такође, обојена јубилејем - 177 година од оснивања Факултета и јубиларних 75 година његове самосталности у оквиру Универзитета у Београду.

Као и до сада, темељ овог броја Гласника, представља рубрика Инжењери пишу, који, поново, фасцинирају иновативношћу и идејама и нуде решења за различите изазове, али и текстови удружења и организација, чије су активности биле или у сарадњи са Комором, окарактерисане као „Заједно за струку“, или су биле самосталне, па су сврстане у рубрику „Сазнали смо“.

50. број Гласника Инжњењерске коморе Србије можете погледати овде.