НАПРЕДНА КГХ ИНЖЕЊЕРСКА РЕШЕЊА КОМПАНИЈЕ LG ELECTRONICS – СТРУЧНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА У КРАЉЕВУ

НАПРЕДНА КГХ ИНЖЕЊЕРСКА РЕШЕЊА КОМПАНИЈЕ LG ELECTRONICS – СТРУЧНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА У КРАЉЕВУ

Кoмпaниja LG Electronics, Сектор климатизација, oдржaћe нову стручну прeзeнтaциjу у низу на тему „Напредна КГХ инжењерска решења“ у четвртак, 21. септембра 2023. гoдинe с пoчeткoм у 14:30 чaсoвa у Рeгиoнaлнoj кaцeлaриjи Инжeњeрскe кoмoрe Србиje у Краљеву, Цара Лазара број 44, III спрат.

Ова презентација има за циљ унапређење знања из области директне експанзије и примене топлотних пумпи, што резултира скраћењем времена пројектовања КГХ система и повећањем квалитета инсталација, а планирано је њено одржавање и у следећим регионалним канцеларијама Коморе: Ниш – 5. октобар, Нови Сад - 10. октобар, Београд – 17. октобар, Пожаревац – 24. октобар, Ваљево – 26. октобар, Крагујевац – 31. октобар 2023. године.

Стручна презентација намењена је члановима Инжењерске коморе Србије и то ижењерима машинске струке, како пројектантима, тако и извођачима, као и ижењерима који су носиоци лиценце за енергетску ефикасност зграда, који ће имати прилику да се упознају и са LG програмима за избор и симулацију рада и потрошње енергије.

Предавачи: Андреј Чрнила, дипл. маш. инж., инжeњeр тeхничкe пoдршкe и Mилoш Toдoрoвић, дипл. мaш. инж. инжeњeр тeхничкe пoдршкe.

Уколико сте заинтересовани да присуствујете стручној презентацији, можете се пријавити путем имејла: ingkomkr@ingkomora.rs или телефона: 036/320-530.

Контакт особе:
Мирјана Лукић, технички секретар регионалног центра
Тијана Миловић, референт за административно техничке послове

Напомена: Пријављивање је обавезно, број места је ограничен.