МОНОГРАФИЈА „ДВАДЕСЕТ ГОДИНА ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ, 2003-2023“

МОНОГРАФИЈА „ДВАДЕСЕТ ГОДИНА ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ, 2003-2023“

У склопу обележавања јубилеја – 20 година постојања и рада Инжењерске коморе Србије, објављена је монографија „Двадесет година Инжењерске коморе Србије, 2003-2023“.

Издавањем монографије желимо да заокружимо годину јубилеја, али и да прикажемо све досадашње активности Инжењерске коморе Србије као сведочанство и траг у времену.

Ова публикација посвећена је, пре свега, досадашњем раду и постигнутим резултатима Коморе. Међутим, са циљем указивања на значај Инжењерске коморе Србије као институције која је, између осталог, носи одговорност настављача даљег развоја инжењерске струке, у монографији је дат осврт на развој инжењерства у Србији током XIX и XX века.

Након кратког историјског прегледа, странице које следе пружају увид у организациону структуру Инжењерске коморе Србије кроз време, носе информације о издавању лиценци, стручним испитима, стручном усавршавању и традиционалним манифестацијама Коморе, а поглавље „Комора члановима и друштву“ пружа увид у оно што је Комора радила као друштвено одговорна организација.

Такође, у Монографији су поменута велика имена нашег инжењерства која су добила награде Коморе за животно дело, затим имена која су дала изузетан допринос струци, као и они који су још као студенти наговестили да ће се о њима говорити у стручној јавности.

Сарадња са струковним институцијама, удружењима и организацијама током ових 20 година постојања и рада Коморе, рад и залагање многих угледних личности из бранше, нашли су место у овој публикацији.

Монографију можете погледати овде.