Стручна посета: „Београд на води (BW- продајни центар, Савски парк, обалоутврда у близини Куле Београд)“

Стручна посета: „Београд на води (BW- продајни центар, Савски парк, обалоутврда у близини Куле Београд)“

Инжењерска комора Србије – Веће Матичне секције инжењера грађевинске струке Регионалног центра Бор, организује стручну посету: „Београд на води (BW- продајни центар, Савски парк, обалоутврда у близини Куле Београд)“

Стручна посета ће се одржати у петак, 24. новембра 2023. године, са почетком у 12:00 часова.

Приjaвљивaњe зa стручну посету сe врши на интернет страници портала Коморе https://ingkomora.rs/predavanja

Списак пријављених

Број Име и презиме Звање
1 Зоран (Тихомир) Илић дипломирани машински инжењер
2 Ивица (Драгољуб) Анђеловић специјалиста струковни инжењер машинства
3 Милан (Зоран) Ратков мастер инжењер грађевинарства
4 Саша (Драган) Виденовић инжењер грађевинарства
5 Иван (Мирко,Видосава) Ранђеловић дипломирани грађевински инжењер
6 Војка (Радмила) Гардић дипломирани инжењер технологије
7 Александра (Томислав) Ивановић дипломирани инжењер металургије
8 Марина (Слободан) Пешић дипломирани инжењер технологије
9 Драган (Данило) Ристић дипломирани машински инжењер
10 Драган (Б.) Милошевић дипломирани инжењер електротехнике
11 Љубиша (Јован) Бучановић дипломирани машински инжењер
12 Весна (Таквер) Петровић дипломирани машински инжењер
13 Дејан (Миодраг) Илић дипломирани машински инжењер
14 Силвана (Бранислав) Димитријевић дипломирани инжењер металургије
15 Љиљана (Тодор) Миленков дипломирани инжењер технологије
16 Јелена (Мирослав) Ђорђевић мастер инжењер грађевинарства
17 Горан (Станоје) Стефановић дипломирани инжењер електротехнике
18 Иван (Александар) Крстић дипломирани грађевински инжењер