Стручна посета: „Београд на води (BW- продајни центар, Савски парк, обалоутврда у близини Куле Београд)“

Стручна посета: „Београд на води (BW- продајни центар, Савски парк, обалоутврда у близини Куле Београд)“

Инжењерска комора Србије – Веће Матичне секције инжењера грађевинске струке Регионалног центра Бор, организује стручну посету: „Београд на води (BW- продајни центар, Савски парк, обалоутврда у близини Куле Београд)“

Стручна посета ће се одржати у петак, 24. новембра 2023. године, са почетком у 12:00 часова.

Приjaвљивaњe зa стручну посету сe врши на интернет страници портала Коморе https://ingkomora.rs/predavanja

Списак пријављених

18 пријављених od 20 (+ 4 резерва)
Број Име и презиме Звање
1 Зоран (Тихомир) Илић дипломирани машински инжењер
2 Ивица (Драгољуб) Анђеловић специјалиста струковни инжењер машинства
3 Милан (Зоран) Ратков мастер инжењер грађевинарства
4 Саша (Драган) Виденовић инжењер грађевинарства
5 Иван (Мирко,Видосава) Ранђеловић дипломирани грађевински инжењер
6 Војка (Радмила) Гардић дипломирани инжењер технологије
7 Александра (Томислав) Ивановић дипломирани инжењер металургије
8 Марина (Слободан) Пешић дипломирани инжењер технологије
9 Драган (Данило) Ристић дипломирани машински инжењер
10 Драган (Б.) Милошевић дипломирани инжењер електротехнике