Предавање на тему поступка спровођења обједињене процедуре за издавање грађевинске дозволе кроз ЦЕОП одржано у ЈП „Путеви Србије“

Предавање на тему поступка спровођења обједињене процедуре за издавање грађевинске дозволе кроз ЦЕОП одржано у ЈП „Путеви Србије“

Предавање на тему поступка спровођења обједињене процедуре за издавање грађевинске дозволе кроз ЦЕОП одржано у ЈП „Путеви Србије“

Предавање на тему поступка спровођења обједињене процедуре за издавање грађевинске дозволе кроз ЦЕОП одржано у ЈП „Путеви Србије“

Предавање на тему поступка спровођења обједињене процедуре за издавање грађевинске дозволе кроз ЦЕОП одржано у ЈП „Путеви Србије“

Предавање на тему поступка спровођења обједињене процедуре за издавање грађевинске дозволе кроз ЦЕОП одржано у ЈП „Путеви Србије“

Предавање на тему поступка спровођења обједињене процедуре за издавање грађевинске дозволе кроз ЦЕОП одржано у ЈП „Путеви Србије“

Предавање на тему поступка спровођења обједињене процедуре за издавање грађевинске дозволе кроз ЦЕОП одржано у ЈП „Путеви Србије“

Предавање на тему поступка спровођења обједињене процедуре за издавање грађевинске дозволе кроз ЦЕОП одржано у ЈП „Путеви Србије“